Dane statystyczne i naukowe przeczą tezie o bezpieczeństwie szczepionek przeciw Covid-19 – dr Agata Osiniak PSNLiN

Dane statystyczne i naukowe przeczą tezie o bezpieczeństwie szczepionek przeciw Covid-19 – dr Agata Osiniak PSNLiN
PSNLiN (źródło):

Prelekcja na temat najnowszych danych statystycznych i naukowych przecząca tezie o bezpieczeństwie i skuteczności szczepionek przeciwko Covid-19 oraz kilka słów o profilaktyce przeciwwirusowej,

– Zgony i pozostałe NOP-y w UE – Zgony i pozostałe NOP-y w USA i UE – „Szczepionka” przeciwko Covid-19 nie działa – Kłamstwa i manipulacje w sprawie zgonów wśród niezaszczepionych w Polsce. – …

Wykład: dr Agata Osiniak – Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

Bałtów: 6 listopada 2021 r.

źródło: PSNLiN (źródło) Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)