Efekt Setnej Małpy – polecam i dziękuję za promocję naszego portalu

Efekt Setnej Małpy – polecam i dziękuję za promocję naszego portalu
Nasza skromna, społeczna działalność obywatelska „Postaw na Wolność” została zauważona i wygląda na to, że doceniona przez prowadzącego kanał Efekt Setnej Małpy na portalu Odysee:
W ramach wdzięczności za promocję polecam materiał dostępny pod linkiem:  https://odysee.com/@EfektSetnejMaply:4/uszy-duszy-81-wiadomo%C5%9Bci-do-wolno%C5%9Bci:8
Efekt Setnej Małpy to subiektywny videoblog rozwijany od 2021 roku:
„Efekt Setnej Małpy to subiektywny videoblog. Od 2021 roku w zasadzie rozwijam jeden format materiałów: USZY DUSZY. USZY to mieszanina mojej osobistej narracji o samorozwoju i samodoświadczeniu oraz wiadomości, które konstytuują budowanie Nowego Świata. Społeczeństwo, polityka, technologia, zdrowie, wege i zdrowy rozsądek. Pole morficzne, komunikacja pozawerbalna, kwantowe powiązanie – słowem Efekt Setnej Małpy w działaniu!”

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE