Cele biznesowe i cele polityczne „epidemii” – Stanisław Michalkiewicz

Cele biznesowe i cele polityczne „epidemii” – Stanisław Michalkiewicz
Fragment dyskusji ze Stanisławem Michalkiewiczem w Piotrkowie Trybunalskim 23.10.2021r. Zdaniem pana Stanisława Michalkiewicza w związku z „epidemią” mamy dwa rodzaje celów: 1. Cele biznesowe (paramedyczne): wyszczepić wszystkich i co roku, co pół roku to powtarzać. 2. Cele polityczne (poza medyczne): – Rządy przejęły władzę dyktatorską, nie przejmują się jakimiś tam dyrdymałami o prawach człowieka. – Rządy przejęły ręczne sterowanie gospodarkami. – W naszym rejonie świata nastąpiło przyśpieszenie w rugowaniu chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej. To są trzy podstawowe cele (polityczne), które od razu zrealizowano na samym początku, które są celami rewolucji komunistycznej. Słynny żydowski finansowy grandziarz Jerzy Soros powiedział, że epidemia stworzyła rewolucyjną szansę przeprowadzenia przedsięwzięć, przeforsowania przedsięwzięć, które w normalnych warunkach byłyby niemożliwe albo bardzo trudne. Epidemia skończy się „wtedy kiedy będzie trzeba”, my nie wiemy kiedy, ale w stosownym momencie zostaniemy o tym poinformowani – wyjaśniał Stanisław Michalkiewicz. Polecamy Klub TV ASME: http://www.asme.pl/pl/register.shtml Źródło/całość nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=5UOxMyf5obM Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE