Prace nad utworzeniem Stowarzyszenia w powiecie Opole Lubelskie trwają..

Prace nad utworzeniem Stowarzyszenia w powiecie Opole Lubelskie trwają..
W piątek 19 listopada 2021r. miało miejsce spotkanie ukierunkowane na utworzenie Stowarzyszenia dla Wolności, Bezpieczeństwa i Zdrowia skupiającego mieszkańców powiatu opolskiego, powstającego m.in. na bazie ruchu oddolnego Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego #GOlop.
„W związku z narastającym w całej Polsce oddolnym ruchem obywatelskim wobec nieskutecznych, a wręcz szkodliwych działań i decyzji władz państwowych, prowadzonych od wielu miesięcy pod pozorem „walki z pandemią koronawirusa”, zapraszamy do dołączenia do oddolnej grupy facebookowej pod nazwą Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego (GOlop), a także do włączenia się i działania w aktualnie tworzonym Stowarzyszeniu dla Wolności, Bezpieczeństwa i Zdrowia.
#GOlop oraz Stowarzyszenie – jako nasz oddolny, lokalny głos, jako próba, a zarazem szansa na zabezpieczenie się przed ryzykownymi decyzjami i planami władz państwowych, które w oderwaniu od rzeczywistości sprowadzają na nas i na nasze rodziny niebezpieczeństwo utraty zdrowia, kryzysu, destabilizacji i bezradności w wielu sferach życia ekonomiczno-społecznego.” Stowarzyszenie dla Wolności, Bezpieczeństwa i Zdrowia tworzone aktualnie w powiecie opolskim oraz Grupa Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego popierają stanowisko niezależnych środowisk lekarskich, naukowych, a także prawniczych, dotyczące bezpiecznej, naukowej alternatywy opartej na odporności naturalnej i racjonalnej profilaktyce zdrowotnej, wobec masowego programu wyszczepiennego preparatami dopuszczonymi warunkowo do stosowania na ludziach, a także sprzeciwiamy się łamaniu praw obywatelskich, praw człowieka, segregacji sanitarnej, lockdownom i wprowadzaniu bezwartościowej nauki zdalnej, teleporad lekarskich oraz zablokowaniu służby zdrowia. W najbliższym czasie przedstawione zostaną cele stowarzyszenia, metody działań oraz informacje statutowe.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)