VII posiedzenie Komisji śledczej ds. pandemii. Przesłuchiwanym będzie lek. med. Radosław Czosnowski

VII posiedzenie Komisji śledczej ds. pandemii. Przesłuchiwanym będzie lek. med. Radosław Czosnowski
Drodzy Państwo, w sobotę 20 listopada o godz. 12:00 rozpocznie się VII posiedzenie Komisji śledczej ds. pandemii.
Przesłuchiwanym będzie lek. med. Radosław Czosnowski – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, farmakologii klinicznej i medycyny paliatywnej. Ordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej.
Komisja śledcza jest niezależna i dlatego finansowana wyłącznie przez dobrowolne darowizny. Finansowania wymaga zarówno działalność merytoryczna, organizacyjna, jak i techniczna obsługa posiedzeń i strony internetowej. Dlatego prosimy o wsparcie na miarę swoich możliwości. https://ordomedicus.org/wspieram/
źródło: Ordo Medicus

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)