Dostęp do FORUM dla członków Stowarzyszenia dla Wolności, Bezpieczeństwa i Zdrowia

Dostęp do FORUM dla członków Stowarzyszenia dla Wolności, Bezpieczeństwa i Zdrowia
Od 20 listopada 2021r. funkcjonuje FORUM internetowe utworzone dla członków i sympatyków Stowarzyszenia dla Wolności, Bezpieczeństwa i Zdrowia tworzonego w powiecie Opole Lubelskie. Forum znajduje się pod adresem https://postawnawolnosc.pl/forum/. Kategoria dla Stowarzyszenia jest zamieszczona na forum ogólnym serwisu „Postaw na Wolność”, pod nazwą „Stowarzyszenie GOlop„. Ta część forum (dotycząca stowarzyszenia) jest zamknięta, tzn. aby ją wyświetlić i z niej korzystać należy założyć konto w serwisie „Postaw na Wolność”, a następnie POCZEKAĆ na zatwierdzenie przez administratora. Dopiero po zatwierdzeniu przez administratora i dodaniu przez niego użytkownika do grupy „Stowarzyszenie”, pojawi się kategoria na FORUM pod nazwą „Stowarzyszenie GOlop„. Tak więc, <TU – LINK do forum> należy dokonać rejestracji wpisując swój LOGIN (bez polskich znaków) i ADRES E-MAIL. Aby dokończyć rejestrację, należy wejść w link otrzymany na swój e-mail o temacie „[Postaw Na Wolność] Szczegóły danych logowania”: „Aby ustawić hasło, przejdź na stronę: <link w który należy kliknąć>„. Następnie pojawi się okno do ustanowienia własnego hasła, bądź przyjęcia zaproponowanego przez system WordPressa. Po potwierdzeniu hasła i otrzymaniu w oknie informacji o prawidłowym procesie rejestracji, administrator doda użytkownika do członków forum Stowarzyszenia. W przypadku potrzeby wsparcia proszę o kontakt pod numerem tel. 692680754 (Paweł Januszek) Autor: Paweł Januszek

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE