[Stowarzyszenie] Klub Odporności Naturalnej, Profilaktyki Zdrowotnej i Inicjatywy Obywatelskiej na strzelnicy!

[Stowarzyszenie] Klub Odporności Naturalnej, Profilaktyki Zdrowotnej i Inicjatywy Obywatelskiej na strzelnicy!
Strzelnica w Łaziskach / Niedziela, 21.11.2021, godz. 11.00
W programie:
  • strzelanie z broni czarnoprochowej
  • strzelanie z łuku
  • rzucanie nożem
  • strzelanie z bicza <- 😉
  • ognisko integracyjne (własny prowiant)
Koszt: Wejście 10zł/os. + 20/30zł strzelanie
Będą przyjaźni instruktorzy, będzie klimat.
Wydarzenie m.in. dla członków powstającego Stowarzyszenia w powiecie opolskim, w ramach Klubu Odporności Naturalnej, Profilaktyki Zdrowotnej i Inicjatywy Obywatelskiej Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego **
ZAPRASZAMY! Autor: Paweł Januszek

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE