I. Lubelskie spotkanie INICJATORÓW lokalnych Klubów Odporności Naturalnej. Zapraszamy 28.11.2021

I. Lubelskie spotkanie INICJATORÓW lokalnych Klubów Odporności Naturalnej. Zapraszamy 28.11.2021
NIE MA CZASU DO STRACENIA! POTRZEBUJEMY BEZPIECZNEJ ALTERNATYWY DLA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I WOLNOŚCI!
✌NIEDZIELA 28.11.2021, GODZ. 17.00
👉Lublin – Plac Litewski pod pomnikiem Unii Lubelskiej
I. Lubelskie spotkanie INICJATORÓW lokalnych Klubów Odporności Naturalnej.
Zapraszamy osoby zainteresowane ideą budowania oddolnego ruchu – Lokalnych Klubów Odporności Naturalnej.
Chcemy zainicjować oddolny projekt, bez hierarchii i ściśle powiązanych struktur, projekt zależny przede wszystkim od naszej woli i chęci, który ma na celu racjonalne podnoszenie poziomu kluczowej dla zdrowia naturalnej odporności, w hipokratejskim duchu odpowiedzialności za swój organizm, a także wzmacniania odporności obywatelskiej na masową, komercyjną, wszechobecną propagandę i manipulacje.
Cele inicjatywy:
✌ wypracowanie prozdrowotnych wzorców działania w lokalnych środowiskach
✌ promocja bezpiecznej, racjonalnej i naukowej profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania chorobom
✌ podejmowanie inicjatyw obywatelskich
✌ stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń
✌ przywracanie fundamentów zdrowia, budowanie mody, nurtu w oparciu o motto: „W zdrowym ciele zdrowy duch” (łac. Mens sana in corpore sano).
✌ poszukiwanie fachowców, ekspertów różnych, „odpornościowych” dziedzin:
– etyczni lekarze
– dietetycy
– nauczyciele wychowania-fizycznego
– instruktorzy fitness, siłowni, klubów morsa, biegacze
– rehabilitanci
– producenci zdrowej, naturalnej żywności
– działacze społeczni, animatorzy kultury, rekreacji, także gier umysłowych.
Ps. Tacy ludzie są wśród nas, należy tylko zainicjować ruch, skoordynować działania i szerzyć tą pozytywną, prozdrowotną ideę.
Jeżeli nie chcemy być zdrowi, to nie dziwmy się temu co nas spotyka.
Zapraszamy zainteresowanych z całej Lubelszczyzny.
Autor: Postaw na Wolność / Lubelski Bunt

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE