I. Lubelskie spotkanie INICJATORÓW lokalnych Klubów Odporności Naturalnej. Zapraszamy 28.11.2021

Share:
NIE MA CZASU DO STRACENIA! POTRZEBUJEMY BEZPIECZNEJ ALTERNATYWY DLA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I WOLNOŚCI!
✌NIEDZIELA 28.11.2021, GODZ. 17.00
👉Lublin – Plac Litewski pod pomnikiem Unii Lubelskiej
I. Lubelskie spotkanie INICJATORÓW lokalnych Klubów Odporności Naturalnej.
Zapraszamy osoby zainteresowane ideą budowania oddolnego ruchu – Lokalnych Klubów Odporności Naturalnej.
Chcemy zainicjować oddolny projekt, bez hierarchii i ściśle powiązanych struktur, projekt zależny przede wszystkim od naszej woli i chęci, który ma na celu racjonalne podnoszenie poziomu kluczowej dla zdrowia naturalnej odporności, w hipokratejskim duchu odpowiedzialności za swój organizm, a także wzmacniania odporności na masową, komercyjną, wszechobecną propagandę i manipulacje.
Cele inicjatywy:
✌ wypracowanie prozdrowotnych wzorców działania w lokalnych środowiskach
✌ promocja bezpiecznej, racjonalnej i naukowej profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania chorobom
✌ podejmowanie inicjatyw obywatelskich
✌ stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń
✌ przywracanie fundamentów zdrowia, budowanie mody, nurtu w oparciu o motto: „W zdrowym ciele zdrowy duch” (łac. Mens sana in corpore sano).
✌ poszukiwanie fachowców, ekspertów różnych, „odpornościowych” dziedzin:
– etyczni lekarze
– dietetycy
– nauczyciele wychowania-fizycznego
– instruktorzy fitness, siłowni, klubów morsa, biegacze
– rehabilitanci
– producenci zdrowej, naturalnej żywności
– działacze społeczni, animatorzy kultury, rekreacji, także gier umysłowych.
Ps. Tacy ludzie są wśród nas, należy tylko zainicjować ruch, skoordynować działania i szerzyć tą pozytywną, prozdrowotną ideę.
Jeżeli nie chcemy być zdrowi, to nie dziwmy się temu co nas spotyka.
Zapraszamy zainteresowanych z całej Lubelszczyzny.
Autor: Postaw na Wolność / Lubelski Bunt
Share:

Leave a reply