Lubelska Konfederacja Korony Polskiej zapowiedziała na środę konferencję prasową.

Lubelska Konfederacja Korony Polskiej zapowiedziała na środę konferencję prasową.
W środę, 1 XII 2021 o godz. 11.00 na schodach Ratusza na pl. Łokietka w Lublinie, odbędzie się konferencja prasowa organizowana przez Konfederację Korony Polskiej Lublin. W konferencji udział zapowiedzieli: prof. Mirosław Piotrowski, prof. Ryszard Zajączkowski, mgr inż Bogusław Domański – szef KKP Grzegorza Brauna, mgr Anna Zajączkowska, mgr Piotr Panasiuk. Działacze zachęcają do licznej obecności. Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)