Jedna partia szczepionek Pf zawieszona po tym jak 120 młodych ludzi trafiło do szpitala.

Jedna partia szczepionek Pf zawieszona po tym jak 120 młodych ludzi trafiło do szpitala.
Paweł Nogal (Facebook): „Wietnam. Jedna partia ketchupu Pf zawieszona po tym jak 120 młodych ludzi trafiło do szpitala. Szef CDC z Wietnamu: „ta partia może być potem wykorzystana dla innych grup jak np dorośli. Hipnoza paranoików.” Link: https://e.vnexpress.net/news/news/120-children-hospitalized-province-suspends-pfizer-vaccine-batch-4397748.html
Treść oryginalna (e.vnexpress.net):
Thanh Hoa has suspended the use of a Pfizer Covid-19 vaccine batch after over 120 students were hospitalized following their inoculation.

Since November 30, the central province has been vaccinating children aged 15-17 with the Pfizer Covid-19 vaccine. However, over 120 of the children were admitted to hospitals after exhibiting symptoms like nausea, high fever or breathing difficulties, the provincial Center for Disease Control (CDC) said Thursday.

Of these, 17 had severe reactions, but their health has stabilized and they continue to be monitored at the hospital, the center said. The cause of their symptoms has yet to be confirmed by Thanh Hoa authorities.

Thanh Hoa CDC director Luong Ngoc Truong said the province has stopped using the current vaccine batch. „We still have other batches, also Pfizer vaccines, so we will continue vaccinating the children,” he said.

The suspended batch would be put into storage and could be used later for other groups like adults, Truong added.

Vu Van Chinh, director of the Ha Trung District General Hospital, said side-effects following vaccination was normal, but are more likely to happen in children than adults.

„Those who have reactions or faint need to be separated so no chain reaction occurs,” said Chinh.

The Thanh Hoa CDC has distributed around 117,000 Covid-19 vaccine doses to 27 districts and towns. Over 56,700 doses have been administered.

Over the past week, three children have died following their vaccination with the Pfizer Covid-19 vaccine in Bac Giang, Hanoi and Binh Phuoc. The cause of death has been determined as „overreaction to the vaccine.”

Last week, four workers in Thanh Hoa’s Kim Viet Shoe factory died following their Vero Cell Covid-19 vaccination, also due to „overreaction.”

Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)