Statystyki śmiertelności? Ciemny lud wszystko kupi, nie zasługuje na szczegółowe dane.. „Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki” – Mark Twain

Statystyki śmiertelności? Ciemny lud wszystko kupi, nie zasługuje na szczegółowe dane.. „Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki” – Mark Twain
Powiat opolski (Opole Lubelskie) w taki oto sposób – bez jakiejkolwiek szerszej informacji – podaje statystyki zgonów. Czy w taki sam sposób je otrzymuje, czy w taki sam sposób są tworzone? Czy w taki właśnie ułomny sposób władze i media tworzą „dramatyzujący” przekaz dla mas?
Pewne jest (dzięki tym skąpym danym), że ludzie zaszczepieni umierają, no i że teraz (pomimo wyszczepionek) najprawdopodobniej jest więcej zgonów na choroby dróg oddechowych. Przyczyną, zdaniem wielu lekarzy i naukowców reprezentujących środowiska niezależne, może być znaczny spadek odporności, za którym stoi destruktywne „zarządzenie i administrowanie pandemią”.
Strasznie ubogie te dane, te ichnie statystyki z załączonej grafiki. Dlaczego? Władza uważa, że ludziom więcej danych nie potrzeba? Fakt, iż ludzie w większości mają wyłączony prywatny wykrywacz kłamstw, powinien niepokoić ludzi u władzy, a nie dawać przyzwolenie na niepoważne traktowanie.  Niestety, taki stan rzeczy widać w większości państw rządzonych autorytarnie, które wprowadzają bezalternatywną politykę wyłącznie wyszczepienną. Takie sygnały pojawiają się globalnie w wielu dyskusjach, publikacjach i komentarzach. W tej sytuacji zastanawia i budzi powazny niepokój brak otwartej debaty z niezależnymi środowiskami lekarskimi, naukowymi i prawniczymi Czy przyjęto założenie, że Naród nie ma prawa do wiedzy na poziomie. Cały ten powyższy temat wart jest poddania dyskusji.
Wracając do ubogich statystyk podanych na profilu społecznościowym urzędu. Może należałoby podać, uzupełnić dane, aby dały szerszy obraz problemu, którego dotyczą, czyli przyczyn śmiertelności naszych współobywateli:
– podać czy osoby miały choroby współistniejące,
– podać w opisie pełny obraz choroby zmarłego / przyczyny zgonu,
– podać w jaki sposób potwierdzono covid19,
– jaki był stan zdrowia ludzi, czy odporność biologiczna tych ludzi była obniżona, w jakim stopniu, jakimi czynnikami, z jakich przyczyn,
– zestawić ilość zgonów na choroby dróg oddechowych, na przestrzeni np. 2-ch dekad,
– w jakim okresie (w jakim stanie) te osoby trafiły, bądź nie trafiły pod opiekę lekarzy, jakich lekarzy, na jakie oddziały,
– jaki był wiek tych ludzi,
– kiedy się zaszczepili zmarli na covid19,
– jakie zastosowano procedury leczenia,
– czy wykluczono NOPy u osób szczepionych,
– i inne istotne dane, których oczekują lekarze, naukowcy, analitycy.
Czy ktoś bierze pod uwagę olbrzymi spadek odporności biologicznej spowodowany 1.5 roczną strategią rządu, polegającą na izolowaniu, wprowadzeniu długofalowego stresu, psychozy, odebraniu możliwości odpowiedniego leczenia, wielogodzinnym zamaskowaniu pod przymusem, presji na przebywaniu w domu, zamiast pobudzania aktywności psycho-fizycznej, nabierania i wzmacniania odporności?
Pamiętajmy, że DZIENNIE umiera w Polsce ok. 1500 osób a liczba 100 to typowy, coroczny, sezonowy poziom zgonów na choroby układu oddechowego.
Ps. „Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki” – Mark Twain

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)