Sekretarz stanu Marcin Horała: „Nie ma różnicy między zaszczepionymi i niezaszczepionymi”

Sekretarz stanu Marcin Horała: „Nie ma różnicy między zaszczepionymi i niezaszczepionymi”
Marcin Horała, Sekretarz stanu: – Według statystyk dotyczących zakażenia koronawirusem nie ma różnicy między zaszczepionymi i niezaszczepionymi. […] Warto się zaszczepić, ale wiemy, że są to szczepionki eksperymentalne […] Głos Rady Medycznej to głos doradczy. Rada nie rządzi. Wyjątkowo emocjonalne odpowiedzi m.in. Tomasza Lisa na Twitterze, pod wypowiedzią: źródło: Kamila Biedrzycka (Twitter) Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)