Covid19: Wielki Reset. Klaus Schwab. Audiobook po polsku

Covid19: Wielki Reset. Klaus Schwab. Audiobook po polsku
#wielkireset #klausschwab #covid19 „Czytamy przetłumaczony fragment po polsku książki Klausa Schwaba pt WIELKI RESET. Wnioski wyciągnijcie sami i najlepiej podyskutujcie w komentarzach pod filmem, co o tym myślicie. Książka jest bardzo kontrowersyna. Jeżeli będzie was interesował ten temat w przyszłości nagram drugą część, która będzie streszczeniem i cytatami. Nagranie i przetłumaczenie całości jest zadaniem które mnie absolutnie przerast 🙂 Jeżeli chcecie i znacie angielski, możecie sami ściągnąć PDF za darmo z internetu i przeczytać. Słuchając, pamiętajcie, że to mówi do was Klaus Schwab a nie ja! Wsłuchajcie się zwłaszcza w drugą część nagrania – Podsumowanie.” źródło: Ostry Biegacz (Youtube) Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)