Stan Wojenny – reaktywacja. 13.12.2021, Polin?

Stan Wojenny – reaktywacja. 13.12.2021, Polin?
Kolejny totalitarny Nowy Ład zainstalowany, kolejne nowe Bolki i Michniki wyhodowane na DNA swoich „oficerów prowadzących”, a z „przełomowych” obietnic Państwa SŁUŻĄCEGO Narodowi, mamy państwo tak „opiekuńcze”, że aż bokiem ludziom wychodzi ta opiekuńczość etatystycznego systemu. Ten bełkot trucheł socjalizmu stał się prawdziwą zarazą, która opanowała mentalność i świadomość, tworząc kolejną dyktaturę większości. Gorzej już się robi, niż za czerwonego caratu, socjalistycznego sojuza („sojuszu”), bo mentalnie ulepiona bolszewia nie dostrzega zamordyzmu. No i pały służb służących władzy/partii poszły w ruch.
Na dzień 13 grudnia, rocznicy stanu wojennego, obrazy milicji pałującej i gazującej ludzi, mamy w pełnej krasie zrekonstruowane na naszych oczach.
Wszelkie zbiurokratyzowane służby, jakby w kajdanach zbrodniczego systemu, bez opamiętania się, służą autorytarnej władzy, która to resztkami ze swojego stołu, przejmując skarbiec Państwa, przyznając sobie potężne przywileje, posady, mentalnie, urobiła sobie wyznawców, klakierów i pachołów.
Okupacja trwa nadal i nigdy się nie skończyła.
Zastanawia dlaczego za rządów PiS, kwestie Polin zaszły o wiele dalej, niż za poprzednich lat tej fasady „suwerenności”?
Starsi i mądrzejsi, obce agentury, służby tajne i jawne, to między nimi od dawien dawna dochodzi do drapieżnych i grabieżczych łowów i polowań na nasz majątek i naszą spuściznę. Taka jest ta „najsza i wajsza” demokracja. Kto wierzy, że demokracja to jakaś realna władza suwerena, że to wszystko na prawdę działa samo w sobie, to poważnie musi być naiwniakiem, a nawet szaleńcem.
Propaganda i inżynieria społeczna zniszczyła skutecznie polskiego ducha wolności, ulepiła marne, mierne charaktery, w głowach mas instalując zamiast świadomości i kultury obywatelskiej, bagienną pogańską papkę antykultury, żeby nie powiedzieć berbeluchę z ubeckiego szamba. Kolejny stan wojenny – reaktywacja.
Ps. W załączeniu (nagranie) kilka słów prawdy.. „dla nas, dla Was i dla całej ludzkości”. (fragment – Ignacy Jan Paderewski o szlachetnym, rycerskim narodzie polskim)
„Wierzcie nadal, Bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie! Pomni na wszystkie krzywdy doznane. Pamiętni niezliczonych zbrodni popełnionych z iście pogańskim okrucieństwem, na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie! lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości…” Ignacy Jan Paderewski,1940 r.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)