[KORONA LUBLIN / WYKŁAD] Dr n. rol. Emilia Sykut-Domańska: „Żyć zdrowo w niezdrowych czasach”

[KORONA LUBLIN / WYKŁAD] Dr n. rol. Emilia Sykut-Domańska: „Żyć zdrowo w niezdrowych czasach”

14 grudnia 2021r. jako portal Postaw na Wolność / Lubelski Bunt oraz promotorzy idei inicjowania Lokalnych Klubów Naturalnej Odporności, jako naukowej i bezpiecznej obrony przed chorobami, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez Lubelską Konfederację Korony Polskiej. Wysłuchaliśmy wykładu pt. „Żyć zdrowo w niezdrowych czasach” pani dr n. rol. Emilii Sykut-Domańskiej, dietetyka, technologa żywności i żywienia, wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na temat budowania i wzmacniania odporności naturalnej, poprzez świadome i racjonalne dbanie o swoje zdrowie w czasach „pandemii”. Wykład dotyczył m.in. żywienia i suplementacji w sezonie jesienno-zimowym, a także troski o swój stan emocjonalny. W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski, przedsiębiorca mgr inż. Bogusław Domański – szef lubelskich struktur KKP Grzegorza Brauna, a także inni lokalni liderzy oraz sympatycy Konfederacji Korony Polskiej. Poza wykładem pani doktor Emilii Sykut-Domańskiej, swoim doświadczeniem i praktyczną wiedzą na temat prozdrowotnych aspektów produktów ziołowych oraz naturalnych produktów roślinnych, podzielił się pan mgr inż. Bogusław Domański, nagradzany producent, właściciel przedsiębiorstwa Krautex, twórca marki „Ziółko”.

Wnioski jakie postawiliśmy sobie po spotkaniu są następujące: w dobie wszechobecnej industrializacji i konsumpcjonizmu należy odbudować i wzmacniać świadomość oraz kulturę odpornościową, konsumencką, a także obywatelską. Mądrej głowy nie trzeba uświadamiać, iż w wyniku korporacyjnych, globalnych, biznesowych metod marketingowych, wzmocnionych przez lobby polityczne, ulegamy od wielu lat złym wzorcom i nawykom. Prowadząc coraz bardziej szkodliwy dla nas samych tryb życia, całkowicie odmienny od modelu jaki przez tysiąclecia ukształtował się w naszej kulturze odpornościowej i w praktykach podpartych naukową wiedzą z zakresu medycyny hipokratesowej, zatracamy odpowiedzialność za swój organizm. Zamiast świadomie, racjonalnie, bezpiecznie zapobiegać chorobom, masowo inkubujemy w całym społeczeństwie anty odporność, tracimy ją, z czego zadowolone mogą być tylko i wyłącznie środowiska, które czerpią z tego sowite zyski.

Obie prelekcje, pani dr Emilii Sykut-Domańskiej oraz pana Bogusława Domańskiego, zostały zarejestrowane. Zapraszamy do wysłuchania na kanałach Postaw na Wolność / Lubelski Bunt / Klub Naturalnej Odporności (Facebook)

Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)