We wrześniu w Polsce został zainicjowany projekt Norymberga 2.0

We wrześniu w Polsce został zainicjowany projekt Norymberga 2.0
We wrześniu w Polsce został zainicjowany projekt Norymberga 2.0 / Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski Link: https://norymberga2.pl/ #norymberga2 #KoronaLublin #PostawNaWolność

Wesprzyj projekt poprzez wpłatę darowizny

Dzięki Twojej pomocy wspólnie osiągniemy cel!

Nr rachunku dla darowizny w walucie PLN (polski Złoty): mBank 57 1140 1889 0000 5757 7200 1008

Nr rachunku dla darowizny w walucie EUR (euro): EUR IBAN PL95 1140 1889 0000 5757 7200 1003

Stroną finansującą projekt jest Fundacja Osuchowa. Dzięki temu możliwe jest wsparcie projektu także poprzez PayPal oraz tpay. Jeśli chcesz skorzystać z tych opcji płatności, wejdź na stronę osuchowa.org/wesprzyj-nas/

Pieniądze przekazane przez serwis zrzutka.pl zostaną przeznaczone na projekt Norymberga 2.0, dlatego możesz skorzystać także z tej formy przekazania darowizny.

Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)