Zmarło 5-miesięczne dziecko, karmione mlekiem matki, która zaszczepiła się „szczepionką” Pfaizera

Zmarło 5-miesięczne dziecko, karmione mlekiem matki, która zaszczepiła się „szczepionką” Pfaizera
Translator Google: „Zapis: Pacjent otrzymał drugą dawkę szczepionki Pfizer 17 marca 2020 r. podczas pracy. 18 marca 2020 r. u jej 5-miesięcznego niemowlęcia karmionego piersią pojawiła się wysypka i w ciągu 24 godzin był niepocieszony, odmawiał jedzenia i rozwinął gorączkę. Pacjentka zabrała dziecko do miejscowej izby przyjęć, gdzie dokonano oceny, analiza krwi wykazała podwyższony poziom enzymów wątrobowych. Niemowlę trafiło do szpitala, ale nadal podupadało i zmarło. Diagnoza TTP. Brak znanych alergii. Brak nowych ekspozycji poza szczepieniem matki poprzedniego dnia.Badania dotyczące wątroby, objawy przedmiotowe i podmiotowe (wąskie), reakcja anafilaktyczna (szerokie), terminy krwotoku (z wyłączeniem terminów laboratoryjnych) (wąski), złośliwy zespół neuroleptyczny (szeroki), zespół antycholinergiczny (szeroki), zdarzenia zatorowe i zakrzepowe, tętnicze (wąskie) , depresja (z wyłączeniem samobójstw i samookaleczeń) (szerokie), zaburzenia nerkowo-naczyniowe (szerokie), ekspozycja noworodków z mlekiem kobiecym (wąskie), zaburzenia noworodkowe (szerokie), nadwrażliwość (wąskie), reakcja polekowa z eozynofilią i zespołem objawów ogólnoustrojowych (szeroki) , Zaburzenia immunologiczne / autoimmunologiczne (wąskie) źródło: LINK medalerts.org Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności  

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)