Negatywne skutki lockdownu. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. 21.12.2021r.

Negatywne skutki lockdownu. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. 21.12.2021r.
Przedstawiciel grupy Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego – Paweł Januszek
Burmistrz Opola Lubelskiego – Sławomir Plis
Tematyka:
– zdalna nauka – lokalny program rekompensowania negatywnych skutków zdalnej edukacji
– lokalny program wzmacniania odporności naturalnej, skutecznej obrony przed chorobami – idea, praktyka, zasoby
– segregacja sanitarna, dyskryminacja, dane wrażliwe – przedsiębiorcy prywatni, instytucje publiczne
– zachęta do diagnozy problemów i podjęcia realnych działań

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)