[WIDEO] II posiedzenie Poselskiej Komisji Śledczej w ramach projektu Norymberga 2.0

[WIDEO] II posiedzenie Poselskiej Komisji Śledczej w ramach projektu Norymberga 2.0
II posiedzenie Poselskiej Komisji Śledczej w ramach projektu Norymberga 2.0 Wesprzyj projekt Norymberga 2.0 i wpłać darowiznę na numer rachunku Fundacji Osuchowa: w PLN 57 1140 1889 0000 5757 7200 1008 w EUR IBAN PL95 1140 1889 0000 5757 7200 1003 w USD: IBAN PL25 1140 1889 0000 5757 7200 1002   Support the Nuremberg 0.2 project by making a donation to the Osuchowa Foundation account: in PLN 57 1140 1889 0000 5757 7200 1008 in EUR IBAN PL95 1140 1889 0000 5757 7200 1003 in USD: IBAN PL25 1140 1889 0000 5757 7200 1002   Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)