Samorząd Opola Lubelskiego – tematyka przymusu szczepień, segregacji sanitarnej, agitacji wyszczepiennej

Samorząd Opola Lubelskiego – tematyka przymusu szczepień, segregacji sanitarnej, agitacji wyszczepiennej
Opole Lubelskie – 23 czerwca 2021:
Pytania zadane w imieniu grupy mieszkańców Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego, podczas Sesji Rady Miejskiej nr XXXIII w dniu 23 czerwca 2021, w związku z promocją szczepień wśród dzieci i młodzieży, tj. w sprawie korespondencji Pełnomocnika Rządu d/s Polityki Młodzieżowej do samorządów lokalnych, w kwestii tworzenia „Korpusu Narodowego Programu Szczepień” oraz do zachęcania „członków Waszych organizacji” do robienia sobie zdjęć przez członków młodzieżowych organizacji samorządowych (Młodzieżowa Rada Gminy) oraz publikowania tych zdjęć w mediach społecznościowych z hasztagiem: #MłodziSięSzczepią #SzczpimySię. W materiale zawarte są pytania oraz odpowiedzi na nie.
—————
Opole Lubelskie – 21 grudnia 2021:
Przedstawiciel grupy Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego – Paweł Januszek
Tematyka:
– zdalna nauka – lokalny program rekompensowania negatywnych skutków zdalnej edukacji
– lokalny program wzmacniania odporności naturalnej, skutecznej obrony przed chorobami – idea, praktyka, zasoby
– segregacja sanitarna, dyskryminacja, dane wrażliwe – przedsiębiorcy prywatni, instytucje publiczne
– zachęta do diagnozy problemów i podjęcia realnych działań
Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE