Szczyt klimatycznej hipokryzji, czyli podział ludzi na smoluchów, plebs no i na klasę awangardową

Szczyt klimatycznej hipokryzji, czyli podział ludzi na smoluchów, plebs no i na klasę awangardową
A czy Ty, w poczuciu obywatelskiego obowiązku, wyrzuciłeś już piec „kopciuch” z domu, żeby nie zatruwać planety tymi toksycznymi pięcioma szczapami?
Lufthansa Group potwierdziła, że odbyła 18 000 lotów bez pasażerów.”
„Brussels Airlines wykonał 3 000 lotów bez pasażerów, aby nie stracić dostępu do najważniejszych lotnisk. Ich firma rodzic, Lufthansa Group, przyznała, że wykonała łącznie 18 000 „pustych” lotów – z czego 3 000 to Brussels Airlines„.
„Na szczyt G7 docierali prywatnymi samolotami w celu „odbudowy lepszego, sprawiedliwszego i bardziej ekologicznego świata”.
Teraz „w trosce o ekologię” linie lotnicze wykonują po kilkanaście tysięcy lotów bez pasażerów. A czy Ty, w poczuciu obywatelskiego obowiązku, wyrzuciłeś już piec „kopciuch” z domu, żeby nie zatruwać planety tymi toksycznymi pięcioma szczapami?”
Źródła:
Źródło: Joanna Zarzecka (Facebook)

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)