[Wzór pisma] Wniosek o pisemne sporządzenie polecenia służbowego dot. segregacji sanitarnej

[Wzór pisma] Wniosek o pisemne sporządzenie polecenia służbowego dot. segregacji sanitarnej

Wniosek do pracodawcy/przełożonego o sporządzenie i przedłożenie na piśmie polecenia służbowego zobowiązującego pracownika do kontroli klientów, pozyskiwania od klientów danych wrażliwych na temat przyjęcia szczepienia przeciw covid-19, informacji o stanie ich zdrowia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Tekst opracowany obywatelsko przez pracownika instytucji – LINK DO POBRANIA Zachęcam do nadsyłania uwag i opinii, gdyż nie mam kompetencji prawniczych, jednak co nam pozostaje, jak nie próbować samemu się bronić, gdy nie ma bezpośredniego kontaktu z prawnikami.

Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)