Już w tę sobotę: trąbimy razem ze Stop NOP i Marszem o Wolność! Gwiżdżemy na zakazy, trąbimy na alarm – codziennie o 17

Już w tę sobotę: trąbimy razem ze Stop NOP i Marszem o Wolność! Gwiżdżemy na zakazy, trąbimy na alarm – codziennie o 17
Info ze strony godzinaw19.pl: „Kochani, Marsz o Wolność i Stop NOP organizują na sobotę demonstracje w całym Kraju w wiadomej sprawie. Zróbmy wszystko, aby stawić się we właściwym miejscu i czasie; pokazać posłom, senatorom i wszelkiej maści politykom, że nasz Naród nie da sobie odebrać pochodzących z Prawa Naturalnego praw i swobód jednostki! A o 17:00 niech się rozlegnie nasze trąbienie, gwizdanie, dzwonienie –  w całej Polsce! Poniżej  sygnał – “Pobudka”, który również można zapisać na telefonie komórkowym, megafonie, odtwarzaczu, ustawić jako dźwięk alarmu (o 17), lub odgrywać ręcznie. Koniecznie nagrywajcie! Będziemy szukać Waszych relacji na mediach społecznościowych (FB, Instagram, YouTube) – #buntmotyli oraz #godzinaw19.” Pobudka sygnał MP3   Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności  

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)