[LUBLIN] JesteśMY – spotkanie pierwsze. 15 stycznia 2022r. w Lublinie na Placu Litewskim

[LUBLIN] JesteśMY – spotkanie pierwsze. 15 stycznia 2022r. w Lublinie na Placu Litewskim
JesteśMY – spotkanie pierwsze. Lublin (godz. 12.00 – 14.00 / Plac Litewski) Dbamy o siebie i przytulamy noworocznie! Start integracji – stop segregacji! Rozpoczynamy cykl mający na celu przywrócenie nas do rzeczywistości jakiej chceMY. Rzeczywistości = świadomości siebie jako istoty. ChceMy kontaktu z drugim i z informacjami innymi niż propaganda. Widzę siebie i widzę Ciebie, tworzymy świat w którym to my się rozwijamy w naszej mocy i wolności. TworzyMy alternatywę dla dyktatury korporacji. Chcemy odzyskać świat i żyć zdrowo. Spotkanie odbyło się w sobotę, 15 stycznia 2022r. w Lublinie na Placu Litewskim. Zachęcamy również do udziału w akcji godzinaw19 – http://godzianaw19.pl
Jeśli jesteś przeciwny segregacji sanitarnej i wszelkim innym formom ograniczania wolności, to myślisz jak ja. Gdziekolwiek jesteś, w domu, na ulicy, w samochodzie… o 17:00 każdego dnia, przez 10 sekund wspólnie dajemy wyraz naszej dezaprobacie. Trąbimy, gwiżdżemy, bijemy w garnki. Robimy wszystko, by nas usłyszano. Nie czekajmy biernie, aż ograbią nas z wolności. Każdy z nas ma wpływ na to co przyniesie jutro, bowiem nawet trzepot skrzydeł motyla może spowodować burzę; „efekt motyla”.
Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)