Zaczynamy „spacerki” co tydzień o 17:00! Godzina W-19 – „Pobudka!” – zróbmy hałas sprzeciwu i dezaprobaty.

Zaczynamy „spacerki” co tydzień o 17:00! Godzina W-19 – „Pobudka!” – zróbmy hałas sprzeciwu i dezaprobaty.
Zaczynamy „spacerki” co tydzień o 17:00! Godzina W-19 – „Pobudka!” – zróbmy hałas sprzeciwu i dezaprobaty. Ludzie z blisko setki miast dołączyli do protestu przeciwko segregacji sanitarnej, wszelkim formom ograniczeń i obowiązkowym szczepieniom przeciw COVID-19. Protesty odbyły się w sobotę, 15 stycznia 2022r.

Tym samym rozpoczęła się seria „spacerków w każdą sobotę lub niedzielę zaczynając je od „godziny W” – oddolnej akcji nazwanej „buntem motyli”. www.godzinaw19.pl

Informacje o liście miast, miejscach protestu nadal będą zamieszczane i na bieżąco aktualizowane są na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy O Szczepieniach „ STOP NOP”. www.stopnop.com.pl/mobilizacja Mile widziane się zarówno organizacje społeczne, polityczne, jak i osoby niezrzeszone, które sprzeciwiają się segregacji, projektowi nr 1846, który jest procedowany w sejmie oraz rozporządzeniu narzucającemu obowiązek szczepień, a także każdemu pomysłowi władz zmierzającemu do odebrania ludziom prawa do wolnej i świadomej zgody z Kodeksu Norymberskiego . W wysłuchaniu publicznym 5.01.2022 r. sprzeciw wobec projektu wyrazili lekarze, prawnicy, nauczyciele, mundurowi, przedsiębiorcy, pacjenci i rodzice. www.stopnop.com.pl/stop1846  www.stopnop.com.pl/wysłuchanie  Kolejne posiedzenie sejmu ma się odbyć 26 i 27 stycznia 2022 r., gdzie ma odbyć kolejny protest w celu zablokowania projektu wprowadzającego segregację. 

Zdjęcia, relacje, video z protestów ze wszystkich miast można przesyłać na stopsegregacji@gmail.com.

Koniecznie nagrywajcie! Będziemy szukać Waszych relacji na mediach społecznościowych (FB, Instagram, YouTube) – #buntmotyli oraz #godzinaw19. Pobudka sygnał MP3 – do pobrania plik „Pobudka” MP3 Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE