Lublin zaprasza na MARSZ WOLNOŚCI „Stop przymusowi szczepień, biedzie i bezprawiu”. 22 stycznia 2022 jednoczymy się dla Wolności w Lublinie.

Lublin zaprasza na MARSZ WOLNOŚCI „Stop przymusowi szczepień, biedzie i bezprawiu”. 22 stycznia 2022 jednoczymy się dla Wolności w Lublinie.
Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, grupy zawodowe, stowarzyszenia, oddolne ruchy formalne i nieformalne, ponad podziałami, w poczuciu potrzeby odzyskania godności i wolności na MARSZ 22 stycznia 2022r. w LUBLINIE. Marsz pod hasłem „Stop przymusowi szczepień, biedzie i bezprawiu„. Spotykamy się o godzinie 13.00 na Placu Zamkowym, gdzie wspólnie wysłuchamy merytorycznych wypowiedzi organizatorów, osób które zadeklarowały chęć zabrania głosu, a także tych, którzy zechcą przekazać świadectwa ludzkich tragedii zaistniałych w pandemicznej, globalnej tyranii. Następnie uczestnicy zgromadzenia przejdą ulicami Lublina na Plac Litewski. Manifestujemy pozytywnie, dla wolności, bezpieczeństwa i zdrowia. Podczas wydarzenia wyrazimy także swój sprzeciw włączając się do oddolnej akcji godzinaW (LINK), będziemy budzić społeczność Lublina, zachęcać do odbudowywania fundamentów naszej polskiej kultury obywatelskiej, prawnej, zdrowotnej, spółdzielczej, wyrazimy dezaprobatę dla autorytarnych, niekonstytucyjnych, etatystycznych działań niszczących prawa, godność i wolność jednostki. Zwrócimy również uwagę na postępującą biedę, inflację, dysproporcje między władzą a społeczeństwem. Zapraszamy do Lublina w sobotę, 22 stycznia 2022r. START godz. 13.00 (Plac Zamkowy). Połączeni jesteśmy siłą! Organizatorem zgromadzenia jest Lubelska Konfederacja Korony Polskiej, mająca duże poparcie wśród społeczeństwa świadomego, które docenia działania tych struktur w sferze obrony wolności. Poniżej zapowiedź wydarzenia zarejestrowana podczas akcji godzinaW-19, w dniu 15.01.2022 na Placu Litewskim w Lublinie. Zapraszamy w imieniu nieformalnych grup Lubelszczyzny: Konferencja prasowa: Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności Banery do pobrania: Marsz Lublin grafiki banery WYDARZENIE NA FB: https://www.facebook.com/events/s/marsz-w-lublinie-przeciw-przym/1108183206601436/

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE