Szykują się pierwsze zwolnienia za brak szczepienia! Jakub Kulesza interweniuje! Kolejny lubelski szpital żąda oświadczeń o szczepieniu od pracowników

Szykują się pierwsze zwolnienia za brak szczepienia! Jakub Kulesza interweniuje! Kolejny lubelski szpital żąda oświadczeń o szczepieniu od pracowników
„To pierwsze sygnały o zwolnieniach za brak szczepienia, jakie do mnie dotarły w ostatnim czasie. Dwa lubelskie szpitale otwierają listę moich interwencji, w sprawie utraty pracy za brak szczepienia, a dokładniej, za brak ujawnienia informacji o szczepieniu przeciw covid-19” – informuje na swojej stronie internetowej poseł Jakub Kulesza (Konfederacja). http://kulesza.pl (14.01.2022): Minister Zdrowia wydał Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2021r., którym wprowadził obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla:
  • osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach medycznych, a więc również dla pracowników administracyjnych poszczególnych placówek,
  • osób zatrudnionych oraz osób realizujących usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptekach i punktach aptecznych,
  • studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.
Rozporządzenie to nie zawiera sankcji za brak szczepienia. Grupa objęta obowiązkowym szczepieniem ma czas do 1 marca 2022r. Jednak niektóre podmioty już podjęły działania, w celu zwolnienia niepokornych pracowników, którzy nie ujawnią informacji o szczepieniu. Na liście znalazły się dwa podmioty: Specjalistyczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Dyrektorzy tych dwóch szpitali poinformowali swoich pracowników o obowiązku szczepienia przeciw covid-19. Oczywiście, w samej informacji nie ma nic złego. Jednak wraz z informacją pojawił się wymóg okazania przez pracowników certyfikatu COVID. O ile Dyrektor Szpitala w Białej Podlaskiej poprzestał na poinformowaniu pracowników, że będą musieli okazać certyfikat, o tyle dyrektor Szpitala w Lublinie od razu wyłożył kawę na ławę i uprzedził pracowników, że tych którzy nie ujawnią informacji o szczepieniu, po prostu zwolni z pracy. Dyrektor lubelskiego szpitala dopuszcza jeszcze okazanie statusu ozdrowieńca albo, tak jak stanowi rozporządzenie, zaświadczenia od lekarza o przeciwskazaniach do szczepienia. Niemniej te wszystkie informacje są danymi wrażliwymi, które chronione są tajemnicą. W tym miejscu należy zadać sobie kluczowe pytanie. Na jakiej podstawie prawnej, pracodawca może pozyskiwać od pracownika informacje o szczepieniu przeciw covid-19? Spieszę przypomnieć, że na dzień dzisiejszy (tj. 14.01.22 r.) ustawa, która miała dawać prawo pracodawcom do weryfikacji szczepienia, jest wciąż w Sejmie. Na chwilę obecną nie wiadomo kiedy będzie dalej procedowana. Zasady logicznego myślenia podpowiadają, że skoro rząd chce wprowadzić ustawę dającą pracodawcom narzędzia do weryfikacji szczepień, to znaczy, że aktualnie takich narzędzi nie ma. W myśl zasady, że człowiek nie jest nieomylny, wystosowałem do Panów Dyrektorów pisma, w których proszę o wskazanie podstawy prawnej ich działań. Być może wiedzą coś czego ja nie wiem i wskażą mi przepisy, które będą potwierdzeniem, że nie doszło do złamania przepisów prawa, a przede wszystkim do naruszenia praw pracowników. Zapewne wkrótce się o tym przekonamy. Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany wraz z postępami mojej interwencji. Poniżej dokumentacja zamieszczona na stronie posła Kuleszy: Pismo do Dyrektora SPSK nr 4 w Lublinie: Dyrektor SPSK nr 4 w Lublinie. pozyskiwanie informacji o szczepieniu. Pismo do Dyrektora WSS w Białej Podlaskiej: Dyrektor WSS w Białej Podlaskiej. pozyskiwanie informacji o szczepieniu. 18.01.2022 – od pracowników COZL otrzymałem interwencję, że zbierane są listy osób niezaszczepionych. Zwróciłem się więc z pismem do Pani Dyrektor o zajęcie stanowiska. Pismo do Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej: Dyrektor COZL. informacje o szczepieniu. 20.01.2022 – do listy szpitali, które zobowiązują pracowników do złożenia oświadczenia, czy poddadzą się szczepieniu przeciw covid-19 czy też nie, dołączył SPSK nr 1 w Lublinie. Pismo do Dyrektor SPSK nr 1: Dyrektor SPSK 1 w Lublinie. pozyskiwanie danych o szczepieniu pracowników. źródło: https://kulesza.pl/blog/2022/01/14/szykuja-sie-pierwsze-zwolnienia-za-brak-szczepienia-jakub-kulesza-interweniuje/ Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE