[LUBLIN] JesteśMY – integracja, nie segregacja. Otwarte spotkanie środowisk wolnościowych i oddolnych inicjatyw społecznych

[LUBLIN] JesteśMY – integracja, nie segregacja. Otwarte spotkanie środowisk wolnościowych i oddolnych inicjatyw społecznych
Okazuje się, że Lublin bogaty jest w alternatywne, wolnościowe i oddolne inicjatywy, które warto poznać, które są otwarte na ludzi dobrej woli, do których można dołączyć. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Włodzimierz Pawelec oraz Kooperatywa Lubelska. JesteśMY🤝 – pod tym hasłem odbyło się w sobotę (29.01.2022) pierwsze, otwarte spotkanie mieszkańców Lublina i okolic, mające na celu integrowanie osób uświadomionych w potrzebie działania na rzecz odbudowy szeroko pojętej kultury obywatelskiej, zdrowotnej, prawnej, jak również kultury przedsiębiorczości opartej na zasadach etyki i wspólnotowości. W czasach segregacji i izolacji, a także pogłębiającego się kryzysu społeczno-gospodarczego, dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, nawiązywanie kontaktów, budowanie sieci wzajemnego wsparcia, staje się istotnym elementem odpowiedzialnego, racjonalnego działania na rzecz trudnej teraźniejszości i przyszłości. To naturalna odpowiedź ludzi świadomych na prowadzą od dekad politykę zubożenia mentalnego społeczeństwa, wdrażania aspołecznych, reżimowych metod niszczenia tych sfer życia, które gwarantują nam wolność, własność i bezpieczeństwo. Nie chcemy autorytarnego państwa opiekuńczego, oczekujemy państwa służebnego. Tym bardziej, gdy „opiekuńczość” przejawia się w narastających dysproporcjach bytowych, a także w rodzących podziały przywilejach ekonomicznych, pomiędzy sprawującymi władzę, a zwykłymi ludźmi. Jest to olbrzymie wyzwanie, gdyż nasz byt jest w coraz większej mierze uzależniony od administracji państwowej, potocznie określanej jako „system”, który na przestrzeni ostatnich lat został zbiurokratyzowany, zetatyzowany ponad zdrowy rozsądek i możliwości podatkowe przeciętnego mieszkańca. Z każdym krokiem wszystkich kolejnych władz, nasza wolność i własność kurczy się, a widmo powrotu do autorytarnego, centralnie sterowanego systemu i wszechobecnej kontroli, staje się rzeczywistością. JesteśMY i zapraszamy innych, szczególnie tych, którzy czują się coraz bardziej odklejeni, tworzą w działaniu lub jeszcze marzeniu – zdrowy, życzliwy , wolny świat oparty na szacunku do człowieka i natury.       Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE