Skala problemu Covid19… Dziś (31.01.2022) na Covid19 zmarło 4 osoby. Na inne choroby dziennie umiera ponad 1100 osób. W Polsce jest około 250.000 łóżek szpitalnych przeznaczonych dla chorych na wszystkie choroby jakie ludzkość zna. Polskę zamieszkuje blisko 38.000.000 ludzi. W/g danych Ministerstwa Zdrowia na dzień 31.01.2022 z powodu Covid19 zajętych jest 15.447 łóżek szpitalnych, co daje wynik 0,040% z całej populacji Polaków. MZ podaje również, że 31.01.2022r. (godz. 18.00) z powodu wyłącznie Covid19 zmarło 4 osoby. Warto dodać, iż przeciętna ilość zgonów dziennie na nowotwory oscyluje w granicach 270 (demagog.pl 21.09.2020). W naszym kraju dziennie w sumie umiera 1100 osób (to wynik zwyczajny corocznej liczby ponad 400 tys. zgonów przez 365 dni) – podaje money.pl. Temat do dyskusji… Poniżej screen z Raportu gov.pl (31.01.2022) – ilość zgonów wyłącznie na Covid19 = 4:
Raport Gov.pl 31.01.2022
Poniżej screen z serwisu 300gospodarka.pl (31.01.2022) – ilość zajętych łóżek covidowych = 15.447:
300gospodarka.pl (31.01.2022)
Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Kluby Naturalnej Odporności  

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)