Dr Norman Pieniążek: „…te wszystkie liczenia zachorowań, hospitalizacji i zgonów są wyssane z palca”

Dr Norman Pieniążek: „…te wszystkie liczenia zachorowań, hospitalizacji i zgonów są wyssane z palca”

Dr Norman Pieniążek:Jak pewno już wiecie, te wszystkie liczenia zachorowań, hospitalizacji i zgonów są wyssane z palca, bo są oparte na przeprowadzaniu super czułych testów TYLKO NA JEDNEGO WIRUSA.

Pseudoszczepionki, dawki-szmawki czy nie, ludzie łapią katar, jak było od zarania ludzkości. A jaki wirus ich dopadł, tego nikt nie wie i nikogo nie powinno to obchodzić. Tak było od ponad stu lat, kiedy tylko było ważne, aby w porę rozpoznać bakteryjne zapalenie płuc, pamiętając, aby pacjenta nie dobijać wentylatorem i toksycznymi lekarstwami, jak remdesiwir. Ale teraz szpitale i lekarze dostają premię za dobicie pacjenta i zwalenie przyczyny zgonu na kowid… Aż strach nawet iść po tej samej stronie ulicy, co szpital. Mogą wciągnąć, zrobić test na kowid i dobić wykonując zalecenie Pyrcia.”

źródło: https://mewe.com/i/normanpieniazek

—————–

Dr Norman Pieniążek, biolog, doktor nauk przyrodniczych ze specjalnością genetyka biochemiczna. Profesor biologii molekularnej na Wydziale Genetyki w Sewilli w Hiszpanii oraz profesor mikrobiologii na Wydziale Mikrobiologii, Immunologii i Parazytologii na Medycznym Uniwersytecie Stanowym w Louisianie w USA.
Od 1989 roku do przejścia na emeryturę w 2013 był twórcą i szefem pierwszego Laboratorium Molekularnej Diagnostyki Referencyjnej (ang. Molecular Reference Diagnosis Laboratory) w Narodowym Centrum Chorób Zakaźnych (ang. National Center for Infectious Diseases) w Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ang. Centers for Disease Control – CDC) w Atlancie w USA.
Opublikował ponad 140 prac w tym kilka w bardzo prestiżowych czasopismach, jak np. Nature. Jego prace były cytowane (i nadal są cytowane) już ponad 8200 razy. Jest specjalistą w dziedzinie biologii molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem testów diagnostycznych PCR wszelkiego rodzaju, wirusologii, epidemiologii, a także związanymi z tym aspektami zdrowia publicznego, jak maski, odkażanie powierzchni i inne. Posiada również wiedzę z zakresu immunologii i szczepionek.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE