Maski, maseczki, maseniunie – wniosek o umożenie

Maski, maseczki, maseniunie – wniosek o umożenie
Poniżej dokumenty do pobrania związane z mandatami za brak maseczki: Wniosek o umorzenie – wzór (.docx) Zwolnienie z noszenia maski – wzór (.pdf) zwolnienie z noszenia maski – wzór (.doc) załącznik – BADANIA MASKI (.pdf)

Maski cd. (ze strony Grzegorza Płaczka):

  • Chcesz złożyc uchwałe w szkole w kwestii dobrowolności maseczek – Pobierz
  • Chcesz zawiadomić Prokuraturę, że szkoła nie przestrzega zapisów RODO? – Pobierz
  •  Nie zgadzasz się, aby Twoje dziecko było przymuszane do noszenia maseczki w szkole? Pobierz
  • Sprzeciw rodzica dotycząca masek, dezynfekcji rąk i izolacji – Pobierz
  • załącznik do pisma Sprzeciw rodzica dotycząca masek, dezynfekcji rąk i izolacji  – Pobierz
  • Wezwanie do dyrektora szkoły „Stop zachęcaniu i promocji szczepień” – Pobierz
  • Załącznik do pisma Wezwanie do dyrektora szkoły „Stop zachęcaniu i promocji szczepień” –  Pobierz
Powyższe pisma pochodzą ze strony Grzegorza Płaczka https://naszkobior.pl/pisma/
   

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE