Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności złożyło skargę do Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z niedopuszczalnym promowaniem szczepień przeciwko COVID-19 przez osoby znane publicznie.
SKARGA W PRZEDMIOCIE REKLAMOWANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 PRZEZ OSOBY ZNANE PUBLICZNIE
👉 Informujemy, że w związku z niedopuszczalnym promowaniem szczepień przeciwko COVID-19 przez osoby znane publicznie (tj. przez ponad 50 aktorów i sportowców) nasze stowarzyszenie złożyło stosowną skargę do Głównego Inspektora Farmaceutycznego
👉 Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, reklama produktu leczniczego nie może polegać na:
1) prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie
2) odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie
👉 Sprawa toczy się pod sygnaturą PR.600.23.2022.ASZA.1
O wynikach postępowania administracyjnego będziemy informować Państwa na bieżąco, a poniżej zamieszczamy skan złożonej przez nas skargi
źródło: Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności  

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)