W Polsce w roku 2021 odnotowano do 20.000 prób samobójczych wśród dzieci. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2020 o ponad 70%

W Polsce w roku 2021 odnotowano do 20.000 prób samobójczych wśród dzieci. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2020 o ponad 70%
Według specjalistów od prób samobójczych dzieci i młodzieży na każdy przypadek śmierci samobójczej rejestrowany przez Policję przypada 100 do 200 prób nierejestrowanych.Według takiej ekspertyzy mieliśmy w Polsce w roku 2021 od 15.000 do 20.000 prób samobójczych wśród dzieci. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2020 o ponad 70%. PODPISZ PETYCJĘ! – LINK
Jednocześnie na podstawie badań wiemy, że każda próba samobójcza i samobójstwo wpływa negatywnie na 20 osób z najbliższego otoczenia (rówieśników z klasy, dzieci z sąsiedztwa i najbliższego otoczenia). To z kolei oznacza, że ze zjawiskiem samobójstwa w najbliższym otoczeniu mogło zetknąć się w zeszłym roku nawet 400.000 dzieci. Ta liczba jest zatrważająca i jedną z jej przyczyn było (i nadal niestety jest) zamykanie szkół z powodu wirusa COVID. Negatywny wpływ nauki zdalnej na psychikę dzieci jest już wystarczająco przebadany. Jednocześnie jest też dużo danych naukowych na całym świecie pokazujących, że zamykanie szkół nie niesie ze sobą ograniczenia transmisji wirusa.
Od kilku dni liczba zakażonych spada. Minister Czarnek zapowiada decyzję o ewentualnym skrócenie nauki zdalnej. Prosimy o podpis pod naszą petycją do Ministra, by całkowite otwarcie szkół miało miejsce natychmiast!
Każdy dzień nauki zdalnej to kolejne, trudne do oszacowania koszty społeczne, które ponosimy nie tylko dziś, ale które będą nas obciążać jeszcze przez długie lata.
P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi. Zamykanie szkół i nauczanie na odległość nie zmniejsza transmisji wirusa. Prosimy o dodanie swojego podpisu pod petycją do Ministra Czarnka o natychmiastowe przywrócenie nauki stacjonarnej.
Kolejne badania na całym świecie pokazują, że wirus, albo nie powoduje skutków chorobowych, albo są one wyjątkowo łagodne dla dzieci w wieku szkolnym. (1) Coraz bardziej, także na podstawie badań, przebija się świadomość, że zamykanie szkół i nauka zdalna nie przyczynia się, lub tylko w minimalnym stopniu do zmniejszenia transmisji wirusa. (2) Polska jest krajem, który miał jeden z najdłuższych okresów nauki zdalnej lub hybrydowej od początku pandemii w Europie (w sumie 43 tygodnie). (3)
Wzywamy Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji Narodowej, do podjęcia natychmiastowej decyzji o zakończeniu nauczania zdalnego.
Dramatyczne skutki zamykania szkół dla dzieci i młodzieży są dziś oczywiste i mierzalne. Mamy w Polsce wyraźny wzrost stanów przygnębienia, myśli rezygnacyjnych i pierwszych oznak depresji u dzieci i młodzieży, szczególnie u dziewcząt. (4) Notujemy dwukrotny wzrost liczby prób samobójczych w porównaniu z latami poprzednimi. (5) Jest też wyraźne pogorszenie wyników nauki mierzonej wynikami egzaminów maturalnych i to pomimo obniżenia wymagań egzaminacyjnych. (6) Nie ma też już wątpliwości, że nastąpił wzrost otyłości wśród dzieci do poziomu zwiększającego ryzyko groźnych chorób. (7) Jest oprócz tego wiele innych następstw, których nie możemy jeszcze uchwycić w badaniach, ale wiemy że występują i będą miały długofalowe reperkusje. To choćby już niemal dwuletni „dług” w rozwoju psycho-fizycznym, wynikający z braku codziennych, realnych kontaktów z grupą rówieśniczą. Prawdopodobnie nie da się go wielu wypadkach nadrobić, lub będzie to bardzo trudne. Z wiedzy o specyfice faz rozwojowych dzieci wiemy, że mają one określoną chronologię i zaburzenie tejże ma bardzo daleko idące skutki dla zdrowia psycho-fizycznego najmłodszych, a nawet może mieć wpływ na długość ich życia. (8)
W Polsce w 2021 roku z powodu COVID zmarło dziewięcioro dzieci, zaś liczba prób samobójczych wzrosła o blisko 700 (100%). Prosimy o dodanie swojego podpisu pod petycją do Ministra Czarnka.
Patrząc szerzej łatwo dostrzec, że zamykanie szkół, to także groźny sygnał dla samych dzieci. Sygnał, który mówi im, że są na tyle niebezpieczne dla społeczeństwa, że trzeba je izolować w domach. Z kolei przymus noszenia masek w szkole mógł sprawiać, że wiele dzieci czuło się niebezpiecznych także dla siebie nawzajem. Jest to o tyle paradoksalne, że badania pokazują niemal zerowe prawdopodobieństwo zgonu lub ciężkiego przebiegu COVID w tej grupie wiekowej. Obecna faza pandemii rozprzestrzenia się rekordowo pomimo zamknięcia szkół, istotnego poziomu wyszczepienia Polaków, i dużej liczby osób, które już przechorowały COVID. Jednocześnie bieżące raporty Ministerstwa Zdrowia pokazują, że rekordowe poziomy zakażeń nie przekładają się na liczbę hospitalizacji i zgonów, tak jak to było w poprzednich falach. (9) Analizując też postępowanie innych krajów w tej fazie epidemii (Szwecja, Finlandia, Japonia, Hiszpania) widzimy, że rezygnują one z większości lub nawet wszystkich dotychczasowych restrykcji sanitarnych z odstąpieniem od zamykania szkół włącznie. (10)
Biorąc to wszystko pod uwagę apelujemy do Pana Ministra o natychmiastowy powrót dzieci do nauki stacjonarnej.
Więcej informacji: (1) The SARS2 Pandemic: Will Truth Prevail? | Scott Atlas | Academy for Science & Freedom | LIVESTREAM https://youtu.be/t6kmm70ji5c?t=925 (2) No causal effect of school closures in Japan on the spread of COVID-19 in spring 2020 https://www.nature.com/articles/s41591-021-01571-8  (3) COVID-19 impact on education https://en.unesco.org/covid19/educationresponse (4) Wpływ nauki zdalnej na kondycję psychiczną młodzieży – rekomendacje z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej prowadzonych pod koniec 2021 roku https://ipzin.org/wplyw-nauki-zdalnej-na-kondycje-psychiczna-mlodziezy-rekomendacje-z-badan-instytutu-profilaktyki-zintegrowanej-prowadzonych-pod-koniec-2021-roku/ (5) W 2020 roku w Polsce 765 nastolatków próbowało odebrać sobie życie. W 2021 ta liczba się prawie podwoiła https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,28048981,w-2020-roku-w-polsce-765-nastolatkow-probowalo-odebrac-sobie.html (6) Nauka zdalna nie rozszerzyła wiedzy maturalnej https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8204192,pandemia-i-koronawirus-matury-wyniki-nauka-zdalna.html (7) Impact’21: Pandemia nadwagi po COVID i jej konsekwencje https://www.politykazdrowotna.com/73179,impact21-pandemia-nadwagi-po-covid-i-jej-konsekwencje (8) Naukowcy: stracone dni szkolne wpływają na długość życia uczniów  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-15/naukowcy-stracone-dni-szkolne-wplywaja-na-dlugosc-zycia-uczniow/ (9) Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 (10) Edukacja w czasach pandemii koronawirusa w Europie i na świecie. Nauka zdalna ostatecznością. W szkołach reżim sanitarny na różnym poziomie https://strefaedukacji.pl/edukacja-w-czasach-pandemii-koronawirusa-w-europie-i-na-swiecie-nauka-zdalna-ostatecznoscia-w-szkolach-rezim-sanitarny-na/ar/c5-16012997
źródło: Paweł Woliński, CitizenGO

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE