[26.02.2022 Lublin] Profilaktyka i leczenie infekcji wirusowych w tym Covid-19. Spotkanie z dr Agatą Osiniak

[26.02.2022 Lublin] Profilaktyka i leczenie infekcji wirusowych w tym Covid-19. Spotkanie z dr Agatą Osiniak
Wydarzenie Ryszarda Zajączkowskiego, Konfederacji Korony Polskiej i Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych – Lublin, 26 lutego 2022, godz. 16.00-18.00. Spotkanie z dr Agatą Osiniak, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Mowa będzie o zapobieganiu chorobom wirusowym i ich leczeniu oraz o obecnej sytuacji w służbie zdrowia. Zakażenie bezobjawowe? Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów (NIL). Co dalej? Co ze służebną rolą organizacji? Władza przekształcona w tyranię, łamanie praw, konstytucji… Pytania redakcji „Postaw na Wolność” we fragmencie poniżej:
  LINK na Facebook (wydarzenie): https://www.facebook.com/events/688291982530039  

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE