Drodzy Państwo, 24 lutego (czwartek) o godz. 18:00 w Hotelu Arkadia Royal przy ul. Bronisława Czecha 10, 04-555 w Warszawie rozpocznie się konferencja organizowana przez Fundację Ordo Medicus, która poświęcona będzie „Skutkom restrykcji rządowych i ich wpływie na funkcjonowanie służby zdrowia w 2020 i 2021 roku”. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych! Wstęp wolny. Konferencja będzie również transmitowana na żywo na naszym kanale na Facebooku, YouTubeTwitterze oraz wielu kanałach patronów medialnych, jak to ma miejsce w przypadku posiedzeń Komisja śledczej ds. pandemii. Następnie konferencja zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej. Równocześnie proszę o wsparcie konferencji celem pokrycia kosztów organizacji: https://ordomedicus.org/wspieram/ W konferencji wezmą udział: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak dr hab. n. med. Andrzej Bugaj dr n. med. Piotr Witczak dr Mariusz Błochowiak dr Marek Sobolewski lek. Paweł Basiukiewicz lek. Jerzy Milewski mec. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź   Szczegółowe notki zawodowe prelegentów na stronie.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)