Konferencja „Dla wolności, bezpieczeństwa i zdrowia. Czas pandemii i perspektywy na przyszłość”. Opole Lubelskie, 20.02.2022

Konferencja „Dla wolności, bezpieczeństwa i zdrowia. Czas pandemii i perspektywy na przyszłość”. Opole Lubelskie, 20.02.2022
RUMBLE:
PROTOPLAY.TV:
Zapraszamy do udziału w Konferencji „Dla wolności, bezpieczeństwa i zdrowia. Czas pandemii i perspektywy na przyszłość”, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2022r. w godzinach 14.00-18.00 w Restauracji „Cukrownia” przy ul.Fabrycznej 23 w Opolu Lubelskim.
Celem wydarzenia jest przedstawienie społeczności lokalnej, a także uczestnikom wydarzenia on-line stanowiska niezależnych środowisk na temat aktualnej sytuacji w kraju i na świecie, w zakresie m.in. praw człowieka i obywatela, etyki, systemu ochrony zdrowia, procedur leczenia, polityki gospodarczej i lockdownowej, cenzury, dezinformacji oraz manipulacji w przekazie medialnym.
Myślą przewodnią Konferencji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Jak skutecznie wykorzystać miejscowy potencjał, aby mieć wpływ na budowanie świadomości w sferach wolności, bezpieczeństwa i zdrowia, a także w celu niwelowania negatywnych skutków polityki lockdownowo-sanitarnej?”
W Konferencji swój udział potwierdzili: 1) Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski (Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Konfederacja Korony Polskiej), 2) Dr med. Katarzyna Bross-Walderdorff (rzecznik prasowy Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców), 3) Dr n. rol. Emilia Sykut-Domańska (Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców), 4) Justyna Socha (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP), 5) Radca prawny Paweł Nogal [on-line] (Stowarzyszenie Prawników „Głos Wolności”), 6) Jarosław Dąbrowski (Wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”) 7) Por. Jakub Kuśpit (Prezes Stowarzyszenia „Bronimy Munduru – Dla Przyszłych Pokoleń”)
Plan Konferencji: 14.00-15.45 – wypowiedzi Gości [Przerwa] 16.00-18.00 – dyskusja z udziałem Gości, zaproszonych przedstawicieli lokalnej społeczności, pytania uczestników
Zapewniamy możliwość skorzystania z konferencyjnego rozdzielacza sygnału audio (kostki dziennikarskiej). Zgłoszenia udziału mediów, patronatów medialnych prosimy nadsyłać na adres: postawnawolnosc@gmail.com
Wydarzenie będzie streamowane na żywo na kanałach mediów niezależnych, m.in.: Postaw na Wolność, Paweł Januszek vlog, Włodzimierz Pawelec, Lubelski Bunt, Reporter 24.
Partnerem wydarzenia jest lokalne Stowarzyszenie „Zjednoczeni dla Wolności”.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
Wsparcie finansowe wydarzenia: https://zrzutka.pl/ur6eua

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE