Włodzimierz Pawelec wyjaśnia dziennikarzom Radia Centrum w Lublinie na czym polega problem..

Włodzimierz Pawelec wyjaśnia dziennikarzom Radia Centrum w Lublinie na czym polega problem..
Czy Radio Centrum wykaże się etyką i sprostuje podane informacje?
Czy Radio wykazało się zaniedbaniem, czy brakiem dobrej woli, czy takie treści podaje się już po prostu – na zamówienie?
Materiał Włodzimierza Pawelca na Facebooku:
Zdaniem naszej redakcji Radio powinno zasięgnąć informacji u źródła zanim puści w eter błędne wieści (lub manipulacje)… temat do dyskusji.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE