Źródła:

Trwa militarny wyścig. „Chiny przegonią Rosję i USA …

„Pomimo że robimy postępy, Pentagon nadal jest niespotykanie biurokratyczny, a przez to powolny. (…) Biurokracja okazuje się zabójcza” – ocenił gen. John Hyten, drugi najwyższą rangą generał USA, odnosząc się do rywalizacji z Chinami i Rosją. Dla Amerykanów – na tu i teraz – Moskwa jest najpoważniejszym strategicznym zagrożeniem, jednak w dalszej perspektywie głównym …

Bonji OHARA: Agresywna polityka Chin pogarsza stan …

Budowa arsenału i agresywne działania wojskowe Chin pogarszają stan bezpieczeństwa w tym rejonie, równocześnie tworząc korzystne warunki dla Państwa Środka. Co więcej, rząd chiński tłumaczy swoje działania koniecznością obrony przed ingerencjami amerykańskimi.

Wojna handlowa Chiny-USA: geneza, przebieg i skutki

Wojna handlowa stanowi narzędzie wielkomocarstwowej rywalizacji między Stanami ZjednoczonymiChinami, która zdominuje pierwszą połowę XXI wieku. Ostateczny rezultat konfrontacji gospodarczej zadecyduje o przyszłości supermocarstwowej pozycji USA i wspieranego przez nie porządku międzynarodowego.

Rywalizacja Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki …

Tematem pracy jest rywalizacja pomiędzy Rosją a Chinami w regionie Azji Centralnej, ukazana na przykładzie Republiki Kazachstanu. Region bogaty w surowce naturalne przykuwa uwagę niemal wszystkich światowych mocarstw, jednak to rywalizacja między FR a ChRL jest w nim najbardziej widoczna.

Szczyt Rosja-Afryka. Małofiejew zastąpi Prigożina …

Na otwarciu szczytu Władimir Putin zapowiedział wielomiliardowe inwestycje i podwojenie w ciągu pięciu lat wymiany handlowej Rosji z Afryką. Moskwa chce sprzedawać do Afryki nie tylko broń, ale także zboże, maszyny rolnicze, samoloty, ciężarówki oraz produkty chemiczne i farmaceutyczne.

Współczesna kolonizacja – jak i po co Chiny kupują Afrykę …

Chińskie inwestycje w Afryce. Początki chińskich inwestycji w Afryce były dosyć skromne. Jednak potem, jak wynika z raportu McKinsey, nabrały szybkiego tempa. W 2004 roku ich wartość nie przekraczała nawet 1 miliarda dolarów. Dopiero w kolejnych latach rosły lawinowo. W 2015 roku w Afryce Subsaharyjskiej osiągnęły wartość 35 …

Chiny-Rosja: Dlaczego Chiny chcą „odzyskać” Syberię – blog …

Mapa Chin i Syberii i możliwe roszczenia terytorialne Chin Chiny nigdy nie skrywały, że pewnego dnia zrealizują swe roszczenia do znacznej części terytoriów Rosji wschodniej, które uważają za prawowitą własność Chin.

AUKUS: nowy format bezpieczeństwa na Pacyfiku wymierzony w …

15 września ogłoszono porozumienie w sprawie nowego formatu współpracy technologiczno-obronnej między Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonym (AUKUS Pact).

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)