4 marca 2022 mija II. rocznica wprowadzenia sanitaryzmu w Polsce. Od tamtej chwili zmieniło się wszystko…

4 marca 2022 mija II. rocznica wprowadzenia sanitaryzmu w Polsce. Od tamtej chwili zmieniło się wszystko…

Akcja oddolna #Hipokrates

4 marca 2022 roku mija równo dwa lata od czasu, kiedy minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił pacjenta „0”. Od tamtej chwili zmieniło się wszystko… Lockdowny, obostrzenia, nakazy, rozporządzenia, które sprowadziły na społeczeństwo wiele krzywd, włącznie z nadmiarowymi zgonami spowodowanymi zablokowaniem służby zdrowia liczonymi w dziesiątkach tysięcy. Dzieci, młodzież poddane przymusowi zdalnej nauki, wzrost depresji, a nawet liczby samobójstw. Brak możliwości wsparcia i odwiedzin bliskich w szpitalach, szkody dla gospodarki i życia społecznego. Tego nie można zapomnieć.

II. rocznica uruchomienia zamordyzmu sanitarnego, poświęcona pamięci ofiar sanitaryzmu. Okażmy nasze zjednoczenie we wspólnej walce o kodeks etyczny Hipokratesa, doceńmy i wspierajmy prześladowanych lekarzy, medyków i przedstawicieli innych grup zawodowych w walce o wolność, godność i własność.

Zachęcamy do wysyłania w dniu 4 marca 2022r. podziękowań w formie sms’ów, wklejania grafik na profilach i w komentarzach, wrzucania do skrzynek pocztowych wszystkim tym, którzy wykazali się etyką, nieskazitelną moralnością i nie pozostali bierni wobec sanitaryzmu.

Do pobrania grafiki: hipokrates podziękowania [Dziękujemy etycznym lekarzom, naukowcom, medykom, prawnikom, dziennikarzom, nauczycielom, działaczom i wszystkim, którzy bronią zasad Hipokratesa. #Hipokrates]

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE