Fejk maski na twarz coraz bardziej popularne – o czym to świadczy?

Fejk maski na twarz coraz bardziej popularne – o czym to świadczy?

Strach, przymus, długotrwała psychoza, ślepa wiara w masową, medialną propagandę sukcesu covidowej polityki władz? Co sprawiło, że po miesiącach skutecznej propagandy maseczkowej, FEJKOWE MASKI stały się tak popularne w świadomości „cywilizowanego” człowieka? Mimo mnóstwa informacji, w tym randomizowanych badań naukowych, wskazujących na fakt, iż RYZYKO związane ze skutkami ubocznymi przymusowego, wielogodzinnego zamaseczkowania PRZEWYŻSZA KORZYŚCI ze stosowania maseczek.

Czasami kłamstwo od niesprawdzonej prawdy oddziela minimalna granica. Mimo to wielu ludzi się tym nie przejmuje, nie szuka prawdy. Ta naiwność i bierność mas jest wykorzystywana przez nieetyczny marketing. W rzeczywistości ludzie są gotowi uwierzyć, nawet jeśli te przekonania są sprzeczne z wszelkimi dowodami i logiką. Być może dzieje się tak, ponieważ kłamstwo może być pocieszające, a prawda może być niepokojąca? Socjotechniczny marketing, czyli manipulacja, dezinformacja, często dają oczekiwane efekty, co wynika np. ze strachu i poczucia winy człowieka nie posiadającego odporności na propagandę, nie potrafiącego używać prywatnego wykrywacza kłamstw.

Link PSNLiN: Maski „skuteczne i bezpieczne” – kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą.

Przykładem słabości mas wobec nieetycznego marketingu mogą być również słowa aktualnego Premiera RP Mateusza Morawieckiego, kiedy to w 2012 roku z ujawnionych nagrań dowiedzieliśmy się, co obecny szef rządu sądzi o klientach banku BZ WBK, którym kierował. W jednym z fragmentów wyśmiał on reklamę banku z Chuckiem Norrisem konkludując: „A ludzie są tacy głupi, że to działa. Niesamowite!”

Coście zrobili ludziom, cwaniacy?

źródło: https://psnlin.pl/artykuly,maski-skuteczne-i-bezpieczne-klamstwo-powtorzone-tysiac-razy-staje-sie-prawda,19,68.html

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE