World Economic Forum: „Rosja odegra wiodącą rolę w kształtowaniu trajektorii Czwartej Rewolucji Przemysłowej.”

World Economic Forum: „Rosja odegra wiodącą rolę w kształtowaniu trajektorii Czwartej Rewolucji Przemysłowej.”
World Economic Forum:

„Moskwa, Rosja, 13 października 2021 – Rosja odegra wiodącą rolę w kształtowaniu trajektorii Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Dziś przywódcy Federacji Rosyjskiej i Światowego Forum Ekonomicznego ogłosili Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej Rosja.

Będące częścią globalnej sieci Forum, nowe Centrum zgromadzi wiodące firmy, decydentów i członków społeczeństwa obywatelskiego w celu współprojektowania i pilotowania innowacyjnych podejść do zarządzania technologią. W ciągu ostatnich pięciu lat Centrum Światowego Forum Ekonomicznego na rzecz Sieci Czwartej Rewolucji Przemysłowej rozszerzyło się do 15 krajów. Zespoły projektowe pracowały w sektorach publicznym i prywatnym, aby opracować nowe zasady dotyczące lotów dronów i samolotów komercyjnych w tej samej przestrzeni powietrznej, uzyskać rządowe zamówienia na sztuczną inteligencję i przyspieszyć odpowiedzialne wdrażanie blockchain w globalnym łańcuchu dostaw.

Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej w Rosji zostanie zorganizowane przez ANO Digital Economy w Moskwie. Będzie działać w globalnej sieci, aby zmaksymalizować korzyści płynące z technologii, takich jak sztuczna inteligencja i Internet rzeczy, jednocześnie minimalizując ryzyko.

Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego Børge Brende i wicepremier Rosji Dmitrij Czernyszenko w imieniu rządu rosyjskiego podpisali dziś w Moskwie porozumienie.

„Szybkie odkrycia technologiczne zakłócają nasze systemy gospodarcze i społeczne. Aby zarządzać tą zmianą, potrzebne są skoordynowane działania zorientowane na wpływ – mówi Børge Brende, prezes Światowego Forum Ekonomicznego. „Nowe Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej w Moskwie będzie ważną częścią globalnej sieci Forum. Ważne jest, abyśmy pracowali ponad granicami, aby kształtować przyszłość, która nikogo nie pozostawia w tyle”.

„Dziś Rosja aktywnie buduje gospodarkę cyfrową w sferze przemysłowej i społecznej, a także w administracji publicznej” – powiedział wicepremier Federacji Rosyjskiej Dmitrij Czernyszenko. „Jesteśmy teraz świadkami bezprecedensowego, przełomowego rozwoju. Główny cel Centrum na Czwartą Rewolucję Przemysłową Moskwa ma zwiększyć świadomość roli Rosji jako części globalnej społeczności ekspertów.To okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy zdobytej przez Światowe Forum Ekonomiczne i jego partnerów na całym świecie.”

Czernyszenko kontynuował: „Planowane są projekty pilotażowe dotyczące protokołów prawnych, AI i IoT wraz z Forum w Centrum. Pierwsze projekty zostaną uruchomione jeszcze w tym roku i obejmą samochody autonomiczne, drony, medycynę i przetwarzanie danych. Rosja od kilku lat aktywnie wdraża technologie AI. Dziś takich rozwiązań jest ponad 800, a niektóre z nich są już widoczne na rynkach międzynarodowych. Ogólnie współpraca z Forum będzie prowadzona w różnych obszarach, takich jak polityka danych, inteligentne miasta, wsparcie eksportu i promocja rosyjskich technologii IT na rynkach zagranicznych.”

„Cieszymy się, że możemy dołączyć do globalnej sieci Centrów Czwartej Rewolucji Przemysłowej” – powiedział dyrektor generalny ANO „Gospodarka cyfrowa” Jewgienij Kownir. „Nasza organizacja zrzesza wiodące rosyjskie firmy technologiczne. Będziemy współpracować z liderami z tych firm i całej sieci, aby zbadać i wdrożyć najlepsze międzynarodowe rozwiązania AI, IoT i polityki danych. Wprowadzimy postępy Rosji w tych obszarach do globalnej sieci i pomożemy kształtować globalny postęp w Czwartej Rewolucji Przemysłowej”.”

źródło: The World Economic Forum

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE