Zbrodnie w imię nauki. Jednostka 731 – takim kryptonimem Japończycy określali supertajny ośrodek w Mandżurii

Zbrodnie w imię nauki. Jednostka 731 – takim kryptonimem Japończycy określali supertajny ośrodek w Mandżurii

Jednostka 731 – takim kryptonimem Japończycy określali supertajny ośrodek w Mandżurii, gdzie w czasie II wojny światowej prowadzono badania nad bronią biologiczną i chemiczną, a królikami doświadczalnymi byli ludzie.

WWW.RP.PL: Japoński Mengele

„Jednostka 731 to dzieło życia wojskowego mikrobiologa Shir? Ishii, niezwykle ambitnego i zdeterminowanego japońskiego naukowca, dla którego nie istniała moralność, a w imię idei militarystycznych i nacjonalistycznych był w stanie popełnić najgorsze zbrodnie. Ishii studiował medycynę na Cesarskim Uniwersytecie w Kioto, a od 1921 r. zaczął robić szybką karierę w armii. Pasjonował się efektami działania broni biologicznej i jej oddziaływaniem na ludzi. Dlatego usilnie przekonywał swoich przełożonych o konieczności rozpoczęcia programu badań nad bronią biologiczną w Japonii. Jednym z argumentów, których chętnie używał, był fakt, że taka broń została zakazana międzynarodowymi konwencjami. Według niego miało to świadczyć o jej nadzwyczajnej skuteczności. W 1928 r. Ishii wyruszył w dwuletnią podróż po Europie. Jej głównym celem było zapoznanie się z efektami działania broni biologicznej i chemicznej na polach bitew I wojny światowej. Po powrocie do Japonii uzyskał poparcie ówczesnego ministra wojny Sadao Arakiego i otrzymał zgodę na rozpoczęcie badań.”

WIKIPEDIA: Eksperymenty oraz użycie bojowe broni biologicznej

Ishii – już podczas otwarcia ośrodka w Pingfang – mówił bez ogródek, do czego ma służyć: „Misją od Boga każdego medyka jest blokowanie choroby i jej eliminacja, lecz zadanie, nad którym będziemy tu pracować, jest całkowitą odwrotnością tej reguły”. Eksperymenty były dokonywane w sposób bestialski. Przeprowadzano wiwisekcje, sztucznie wywoływano choroby, truto więźniów fosgenem lub cyjankiem potasu, zakażano wąglikiem, symulowano rany wojenne, wywoływano celowe udary, zawały serca oraz dokonywano aborcji. Oprócz tego na więźniach testowano nowe rodzaje broni takie jak granaty czy miotacze ognia. Każda śmierć była uważnie obserwowana i opisywana przez członków oddziału. Szczątki poddawane były kremacji, a ich prochy wsypywano do rzeki Sungari.

W czerwcu i lipcu 1942 Japończycy rozpoczęli w prowincji Zhejiang rozsiewanie zarazków dżumycholery za pomocą zrzucanych z powietrza woreczków z zakażonymi pchłamiziarnem. Ziarno zwabiło szczury, które następnie rozniosły insekty na ludzi.

Jednostka 731
Jednostka 731

Szacuje się, że w Jednostce 731 zabito nawet 20 tys. ludzi. Ofiary umierały w straszliwych męczarniach. Foto: AFP

Więcej na stronach (źródło): https://www.rp.pl/historia/art9511471-zbrodnie-w-imie-nauki / WIKIPEDIA

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE