Kontakty / pomoc społeczna / niezależne środowiska / Covid19

Kontakty / pomoc społeczna / niezależne środowiska / Covid19

Opinia prawna dotycząca obowiązku szczepień przeciwko COVID – 19 dla osób wykonujących określone zawody (w tym zawody medyczne) na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. DO POBRANIA LINK: 2022-02-21opinia-szczepieniaGTvKCL

Oświadczenie MEDYCYDO POBRANIA: Oświadczenie-medycy

Kontakty:

Stowarzyszenie prawników „Głos Wolności” Strona: https://gloswolnosci.pl/ E-mail: kontakt@gloswolnosci.pl

Instytut Ordo Iuris – Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Strona: https://ordoiuris.pl/ E-mail: biuro@ordoiuris.pl

Kancelaria Lega Artis Strona: https://www.legaartis.pl/ E-mail: kontakt@legaartis.pl tel. 579 636 527 / 22-266-86-18

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” Strona: www.stopnop.com.pl/medycy tel. (sms): 606668891

Grupa C19 – Pozaparlamentarna społeczną grupą do spraw COVID-19 Strona: https://grupac19.pl/o-nas/

Lokalne Centra Pomocy – oddolna, niezależna inicjatywa samopomocy społecznej Strona: https://lcp.crd.co

Instytut Ordo Medicus – Lekarze i Naukowcy Na Rzecz Zdrowia, Wolności, Prawdy i Niezależnej Informacji Strona: https://ordomedicus.org/

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN) Strona:  https://psnlin.pl/ https://psnlin.pl/pomoc-specjalistow.html

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” Strona: https://nauczycieledlawolnosci.pl E-mail: kontakt@nauczycieledlawolnosci.pl

Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność E-mail: kontakt@nzzwig.pl Tel: 575 626 250 Facebook: LINK DO STRONY – kliknij

Stowarzyszenie Bronimy Munduru Dla Przyszłych Pokoleń Strona: https://bronimymunduru.pl Jeśli doświadczasz dyskryminacji i presji w swoim oddziale, przymusu przyjmowania preparatu itd. to wiedz, że jesteśmy, aby Ci pomóc. Milczenie przynosi szkodę. Poinformuj nas o sytuacji. Zeznania, dowody, historie łamanego prawa i nadużyć wyślij na dowody@bronimymunduru.pl E-mail:  kontakt@bronimymunduru.pl

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia – Medycy Nadziei Strona: https://www.medycynadziei.pl E-mail: kontakt@medycynadziei.pl

Biuro Posła Kuleszy (Lublin) Al. Kraśnicka 31 lok. 204, 20-718 Lublin, Biurowiec „Batory” Kontakt z biurem od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00 tel. +48 536 163 626 Strona: https://kulesza.pl E-mail: biuro@kulesza.pl

——–

SKARGA DO UODO: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 W jaki sposób można napisać skargę do Rrzecznika Praw Obywatelskich? Cały czas działa bezpłatna infolinia 800 676 676. Pod tym telefonem można zasięgnąć informacji u prawników z Biura RPO. Swoją sprawę można te zgłosić do RPO za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie punkt 2/4.

Zgłaszajcie łamanie praw! NORYMBERGA 2 https://norymberga2.pl/#contact-form

———

STOP NOP: Jak się bronic? Należy złożyć u pracodawcy za potwierdzeniem odbioru (lub wysłać listem poleconym) pismo o treści: W nawiązaniu do otrzymanego druku oświadczenia wnoszę o podanie szczegółowej, ustawowej podstawy prawnej, z której wynika obowiązek podpisania takiego oświadczenia przez pracownika oraz prawo pracodawcy do uzyskania, gromadzenia i przetwarzania informacji w nim zawartych. Jeżeli sprawa jest na ostrzu noża, proszę złożyć oświadczenie. http://vaccineappeal.com/wp-content/uploads/2022/02/Os%CC%81wiadczenie-medycy.pdf Proszę tez wysłuchać spotkania z adwokatem Arkadiuszem Tetelą, który tłumaczy strategie obrony: https://youtu.be/-UeiJEbqdgY Reszta informacji www.stopnop.com.pl/medycy W razie pytań, proszę pisać do mnie lub kontaktować się z mecenasem. Justyna Socha / OSWoS STOP NOP Tel. 606668891

——–

Autor: Paweł Januszek / Postaw na wolność https://postawnawolnosc.pl

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE