Prezentacja PDF, na podstawie której powstało niniejsze nagranie (zawiera dodatkowe informacje nie przedstawione w nagraniu): The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021

PONIŻEJ WYBRANE FRAGMENTY Z PUBLIKACJI NA https://pubmedinfo.org

Nasze stowarzyszenie ‘Canadian Covid Care Alliance’ zrzesza ponad 500 niezależnych kanadyjskich lekarzy, naukowców i praktyków opieki zdrowotnej. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych, zrównoważonych i opartych na dowodach informacji na temat Covid-19, aby zmniejszyć liczbę hospitalizacji, ratować życie i jak najszybciej bezpiecznie przywrócić kraj do normalności.

Omówienie prezentacji autorstwa stowarzyszenia Canadian Covid Care Alliance na temat przekrętów w badaniach klinicznych „szczepionek” na Covid firmy Pfizer-BioNTech.

LINK – ŹRÓDŁO PUBMEDINFO

Każdy rząd, który zatwierdził te preparaty, a tym bardziej zmusza do ich stosowania, wiedział lub powinien był wiedzieć na podstawie dostępnych danych, że spowoduje on szkody.

Każdy rząd, który zatwierdził tę interwencję medyczną, powinien był upewnić się, że w badaniach obrano odpowiednie punkty końcowe i udowodniono bezpieczeństwo produktu.

A każdy urzędnik państwowy, który posiadając te dowody nadal pozwala na podawanie obywatelom tej toksycznej substancji, jest winien co najmniej rażącego zaniedbania.

W wersji PDF tej prezentacji zamieściliśmy linki do dodatkowych materiałów. Może oglądasz to i z przerażeniem pytasz: “Co mogę zrobić?” Możesz pociągnąć tych ludzi do odpowiedzialności.

Te dowody to narzędzie, którego możesz użyć. Dają podstawę do pociągnięcia decydentów do odpowiedzialności. To nie są opinie, modele, czy dane które można podważyć lub zmanipulować, ale twarde dowody z randomizowanego badania kontrolnego o wysokiej wartości dowodowej.

Umów się z posłami i przedstawicielami władz lokalnych na spotkanie, najlepiej osobiście, ewentualnie online. Na spotkaniu odtwórz im ten film i przekaż im materiał PDF: The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021. Zapytaj ich, czy wiedzieli o poruszanych tu kwestiach i o to, co planują zrobić teraz, gdy już wiedzą. Umów się z nimi na kolejne spotkanie, na którym mają udzielić Ci odpowiedzi.

Pokaż ten film znajomym i rodzinie. Organizuj grupowe pokazy online połączone z dyskusją. Minęły czasy, gdy mogliśmy sobie pozwolić na zostawienie tego innym. Dziś wszyscy musimy rozumieć te sprawy. Udostępnij ten film i PDF w mediach społecznościowych, używając hashtagów ‘CCCA’ i ‘More Harm Than Good’. Zapisz się na nasz newsletter, a na bieżąco będziemy powiadamiać Cię o nowych informacjach.

Obserwuj nas na portalach społecznościowych. W wersji PDF tej prezentacji znajdują się linki do wszystkich naszych kont. Niniejsza prezentacja dostępna jest w formacie PDF i wideo na stronie CanadianCovidCareAlliance.org Dziękujemy za uwagę i za rozpowszechnianie tych informacji gdzie się tylko da. Nie dokonamy zmian, jeśli nie zaangażujemy się wszyscy.

Dlaczego zdrowi sportowcy „padają jak muchy” na boisku?

WIĘCEJ TU – LINK – ŹRÓDŁO: PUBMEDINFO

Warto również zajrzeć do tych treści: SKUTECZNOŚĆ SZCZEPIONKI PFIZER NA COVID 19 – ANALIZA CHEMIKA

Autor wpisu: Paweł Januszek (Postaw na wolność)

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)