Sejm odrzucił ustawę „Stop segregacji sanitarnej” autorstwa Konfederacji. Aż 436 posłów chce, by w przyszłości ewentualnie móc uzależniać prawa obywatelskie od statusu covidowego szczepienia.

Ustawa trafiła do laski marszałkowskiego w czerwcu ub.r. Pod projektem Konfederacji podpisało się kilku posłów z innych ugrupowań, dzięki czemu osiągnięto wymagane 15 podpisów.

W środę, 9 marca Sejm rozpatrywał wniosek o dopuszczenie projektu „Stop segregacji sanitarnej” do pierwszego czytania. Zdecydowana większość posłów nie była tym zainteresowana. Przeciw ustawie o niesegregowaniu Polaków ze względu na status dobrowolnego szczepienia było aż 436 posłów.

Za ustawą „Stop segregacji sanitarnej” głosowało 19 posłów. Wszyscy z Konfederacji oraz posłowie Hałas, Kałużny, Siarkowska, Zawiślak (PiS), Jaros, Łośko (KO), Tyszka (Kukiz’15) oraz Girzyński i Ścigaj (PS).

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)