Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego (Opole Lubelskie) / Klub Promocji Odporności Naturalnej i Krzewienia Kultury Obywatelskiej
#GOlop #SpotkajMY się w Poniatowej w sobotę, 19 marca 2022, godz. 15.00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych budowaniem świadomej i zorganizowanej społeczności lokalnej powiatu opolskiego w czasach pandemii i destabilizacji.
Tematyka m.in.:
  • ruch oddolny, działania lokalne
  • zdrowie – niwelowanie skutków pandemii
  • prawo – kultura obywatelska, bezpieczeństwo
  • jak się organizować?
  • jak się wspierać?
  • jak sobie radzić?
Zapraszamy!

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)