#tosięwgłowieniemieści Potężne wsparcie socjalne dla studentów medycyny z Ukrainy!

#tosięwgłowieniemieści Potężne wsparcie socjalne dla studentów medycyny z Ukrainy!
Kraska: Wsparcie dla studentów medycyny z Ukrainy:
1) stypendium: 1500,00 pln/m-c w okresie III-IX 2022
2) środki na pokrycie kosztów przygotowawczych: 1000,00 pln/m-c w okresie III-IX 2022
3) środki na pokrycie kosztów kształcenia: 18.000,00 za semestr na 1 studenta (III-IX 22)
Waldemar Jerzy Kraska (PIS) – polski polityk, lekarz chirurg, senator VI, VII, VIII, IX i X kadencji, od 2019 wiceminister zdrowia w randze sekretarza stanu.
„Uczelnie kształcące na kierunkach medycznych zadeklarowały łącznie 2 tys. miejsc na kierunku lekarskim i 200 miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym” – powiedział  Kraska w Sejmie.
źródło: facebook

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE