Informacja ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP„:

„Weź udział w VI Międzynarodowym Proteście Przeciw Przymusowi Szczepień, który odbędzie się 4 czerwca 2022 o godz. 12:00 w Warszawie.

Od 2017 roku co roku na początku czerwca rodzice w Polsce, zapraszając do włączenia się do protestu inne kraje, żądają respektowania podstawowych praw.

Totalitaryzm rozwijał się na oddziałach noworodkowych i w poradniach pediatrycznych, gdzie pod naciskiem urzędów państwowych, wbrew decyzji rodziców wymuszano od dawna zgodę na podanie już noworodkom i najmłodszym dzieciom szczepionek.

Teraz dotyka to każdego, a globalne plany odgórnego sterowania walką z „pandemią” budzą grozę.

Świat, w którym chcemy żyć to miejsce przyjazne, pełne miłości, życzliwości dla drugiego człowieka, gdzie naturalna odporność jest wspierana od pierwszych chwil życia.

Wierzymy, że jest to możliwe, bo „ludzi dobrej woli jest więcej”.

Chcesz pomóc w organizacji protestu? Napisz stopsegregacji@gmail.com

Wesprzyj działania www.stopnop.com.pl/darowizna

Informacje www.stopnop.com.pl/protest2022

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)