Protest w obronie nauczycielki z Lublina – 28 marca 2022r., godz. 9:15, Lublin ul. 3 Maja 6

Protest w obronie nauczycielki z Lublina – 28 marca 2022r., godz. 9:15, Lublin ul. 3 Maja 6

Informacja ze strony Rebel24:Otrzymaliśmy kolejne niepokojące zgłoszenie. Do grona osób, wobec których stosuje się metody dyscyplinujące, dołączyła nauczycielka z Lublina, która przeszła przez wiele przeciwności. Zdaje się, że skala wyprodukowanych problemów jest już na tyle wysoka, że aż ciężko uwierzyć, że ma ona miejsce i nie widać jej końca. Obecnie czeka nauczycielkę sprawa dyscyplinarna w Kuratorium Oświaty, może stracić pracę, lub pożegnać się ze swoim zawodem na jakiś czas, a nawet na zawsze. Czy doszło do popełnienia przestępstwa związanego ze stanowiskiem pracy, że taka sytuacja ma miejsce? Nie! Nauczycielka odmawiała zakrywania ust i nosa.

Protest w obronie nauczycielki z Lublina, którą Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim może pozbawić pracy odbędzie się 28 marca 2022 r. o godz. 9:15 w Lublinie ul. 3 Maja 6 (chodnik przed wejściem do Kuratorium). Protest został zgłoszony.”

Więcej na temat protestu – LINK

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE