Drodzy Państwo,

W piątek 25 marca o godz. 17:00 rozpocznie się XIV posiedzenie Komisji śledczej ds. pandemii z udziałem prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Raczaka, kardiologa, praktyka i naukowca.  
Szczegółowe informacje:
https://ordomedicus.org/xiv-posiedzenie-komisji-sledczej-prof-dr-hab-n-med-grzegorz-raczak/

Będzie ono transmitowane na profilu na FacebookuTwitterze oraz przez część naszych patronów medialnych w internecie.

Prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Raczak – lekarz kardiolog, Kierownik Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca w Gdańsku, Kierownik Drugiej Katedry Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Posiada liczne wyróżnienia i odznaczenia, jak na przykład:

– wyróżnienie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za najlepszy doktorat w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych – srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta RP – odznaka 'Zasłużony’ dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – złoty krzyż zasługi – Medal 'Zwycięska Nike’ Związku Inwalidów Wojennych za bezinteresowną pomoc i szacunek okazywany dla etosu żołnierza weterana i zasług w obronie Ojczyzny. – medal pamiątkowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej za szczególną opiekę okazywaną żołnierzom Armii Krajowej – Odznaczenie Polskiej Federacji Nordic–Walking – Człowiek roku 2018.

Prof. Grzegorz Raczak jest  recenzentem polskich i zagranicznych czasopism naukowych, jak: Folia Cardiologica, Clinical Autonomic Research i Kardiologia Polska oraz autorem lub współautorem ponad 200 artykułów w czasopismach medycznych, które były cytowane ponad 9000 razy, ponadto 16 rozdziałów w monografiach na tematy kardiologiczne i w podręcznikach dla studentów. Jego indeks Hirscha to 27.

Prof. Raczak był też posłem na Sejm RP 8 kadencji oraz wieloletnim konsultantem Województwa Pomorskiego ds. Kardiologii. Jego podstawowe zadanie życiowe to pomaganie chorym ludziom.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)